ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Відділення комп’ютерного та програмного забезпечення (далі – ВКПЗ) є структурним підрозділом Одеського державного університету внутрішніх справ.

Безпосереднє керівництво роботою ВКПЗ здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади ректором Одеського державного університету внутрішніх справ.

Спрямовує і координує роботу ВКПЗ проректор Одеського державного університету внутрішніх справ.

Основні завдання ВКПЗ

У галузі впровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність університету:

 • – здійснення аналізу інформаційної системи університету, розробка та впровадження програм щодо її вдосконалення;
 • – забезпечення інформаційної безпеки в інформаційній інфраструктурі університету та надійності її функціонування;
 • – впровадження в навчальний процес сучасних інформаційних технологій та новітніх технічних засобів;
 • – підтримка та впровадження сучасних інтерактивних засобів у навчанні студентів

У галузі розвитку локальної комп’ютерної мережі та офіційного веб-порталу ОДУВС:

 • – експлуатація, технічна підтримка та розвиток локальної комп’ютерної мережі університету;
 • – технічна підтримка, розбудова офіційного веб-порталу ОДУВС.

У галузі інформаційно-технічної підтримки університету:

 • – організація матеріально-технічного забезпечення інформаційної інфраструктури університету;
 • – ведення бази даних пропускного контролю;
 • – технічне супроводження комп’ютерних та програмних засобів;
 • – технічна підтримка мультимедійним обладнанням різних форм масових заходів, що проходять в університеті;
 • – експлуатація, технічна підтримка та розбудова систем відеоспостереження структурних підрозділів університету.

У галузі функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) в університету:

 • – інформаційно-технічне забезпечення щодо підготовки університету до проведення вступної кампанії;
 • – інформаційно-технічне забезпечення діяльності приймальної комісії в університету;
 • – адміністрування інформаційно-довідкової системи “Абітурієнт” в університету та внесення відомостей до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
 • – забезпечення інформаційної безпеки та надійності функціонування ЄДЕБО в університету.

Основні функції ВКПЗ

У галузі впровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність університету:

 • – здійснює систематичне навчання та підвищення рівня знань співробітників у роботі з програмним та технічним забезпеченням;
 • – забезпечує організацію створення електронних баз даних;
 • – здійснює постійний моніторинг удосконалення можливостей внутрішньої мережі та її захисних систем;
 • – організовує розробку, упровадження та супровід мультимедійних дидактичних засобів, експериментальних дистанційних курсів для потреб навчального процесу;
 • – бере участь у проведенні науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів з проблем застосування інформаційних технологій у вищій освіті;
 • – забезпечує безперервну роботу систем відеоспостереження структурних підрозділів університету.

У галузі впровадження та розвитку локальної комп’ютерної мережі та офіційного веб-порталу ОДУВС:

 • – приймає заявки та вивчає технічні умови щодо підключення до локальної мережі університету навчально-наукових інститутів, факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів;
 • – здійснює адміністрування локальних комп’ютерних мереж університету;
 • – здійснює адміністрування серверів баз даних інформаційної системи університету, організовує розподілений доступ користувачів до електронних матеріалів;
 • – проводить розбудову й удосконалення локальної комп`ютерної мережі університету шляхом застосування оптоволоконних та бездротових технологій зв’язку;
 • – забезпечує оновлення інформаційного наповнення офіційного веб-порталу ОДУВС та сайтів структурних підрозділів та здійснює їх адміністрування;
 • – забезпечує програмно-технічний супровід офіційного веб-порталу ОДУВС та сайтів структурних підрозділів у мережі Інтернет;
 • – організовує розробку програмного забезпечення щодо шаблону, дизайнерських форм електронного фахового видання ОДУВС та подальшого впровадження його на офіційному веб-порталі університету.

У галузі інформаційно-технічної підтримки університету:

 • – здійснює адміністрування Автоматизованої системи управління («Електронний деканат», «Електронний розклад»);
 • – здійснює консультативну допомогу керівникам структурних підрозділів та їхнім співробітникам з правил користування комп’ютерною технікою, локальною обчислювальною мережею та ПЗ;
 • – впровадження мережі Wi-Fi для спрощення роботи співробітників та навчання студентів;
 • – здійснює установку та експлуатацію відео-спостереження та інших мультимедійних та офісних систем (мультимедійні проектори, телевізори);
 • – проводить технічне обслуговування комп’ютерної техніки, підтримує її в належному стані, організовує в разі потреби ремонт обладнання та здійснює відновлення програмного забезпечення;
 • – здійснює установку безкоштовного ПЗ та операційних систем для співробітників і студентів;
 • – забезпечує навчальний процес, науково-практичні веб-конференції, вебінари, круглі столи, презентаційні та інші урочисті заходи технічними засобами.

У галузі функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти в університету:

 • – організовує прийом заяв та документів вступників для їх участі у конкурсі (у вступних випробуваннях);
 • – в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти відомості, отримані від вступників, та вносить зміни до статусів заяв вступників в ЄДЕБО;
 • – організовує та здійснює контроль інформаційно-технічного забезпечення функціонування ЄДЕБО в університету.

 

Контакти:

м. Одеса, вул. Успенська, 1

Тел.: (048) 709-50-75; (048) 799-50-74

 

 

catdoggetting instagram