ВІДДІЛ ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

photo5352724313037451229

Історія створення підрозділу.

Відділення юридичного забезпечення було створено Наказом ОДУВС від 25.04.2008 р. З листопада 2015 р.по теперішній час підрозділ має назву «Відділ юридичного забезпечення».

Першим керівником відділу став Лисюк Юрій Валерійович,к.ю.н, доцент, майор поліції. З червня 2015 р. до червня 2020 р. підрозділом керував Дубенко Олександр Миколайович, к.ю.н, підполковник поліції. З липня 2020 р. до грудня 2021 року начальником відділу юридичного забезпечення бувПивоварський Олександр Сергійович, з березня 2022 до липня 2022 р. відділом керував Смирнов Андрій Ігорович. З 06 липня 2022 р. відділ юридичного забезпечення університету очолює Ковальова Ксенія Михайлівна.

До напрямів діяльності відділу юридичного забезпечення відносяться:

 1. Забезпечення спільно зі структурними підрозділами Університету ефективності їх діяльності.
 2. 3дійснення методичного забезпечення правової роботи в Університеті.
 3. Перевірка стану правової роботи підпорядкованих Університету підрозділів та подання на розгляд керівництва пропозицій щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Університету.
 4. Уживання заходів для своєчасного впровадження новітніх форм і методів діяльності Відділу, виконання актів Мінюсту.
 5. Розробка та участь у розробленні проектів правових актів з питань, що належать до компетенції Університету.
 6. Перевірка на відповідність законодавству і міжнародним договорам нормативно-правових та інших актів, проектів наказів, у тому числі таких, що мають гриф секретності або обмежений доступ, які підготовлені структурними підрозділами Університету та подаються на підпис керівництва, проведення юридичної експертизи, підготовка правових висновків та погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.
 7. Уживання заходів щодо перегляду нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність до законодавства.
 8. Інформування керівництва Університету про необхідність ужиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.
 9. Здійснення в межах компетенціїУніверситету заходівщодоадаптаціїзаконодавстваУкраїни, яке регламентуєдіяльність МВС, до вимогзаконодавстваЄвропейського Союзу.
 10. Організація роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Університету, погодження проектів договорів.
 11. Забезпечення в установленому порядку представництва інтересів Університету, керівництва Університету під час розгляду правових питань та спорів у судах та інших органах, установах, організаціях різних форм власності.
 12. Проведення разом із заінтересованими структурними підрозділами аналізу результатів господарської діяльності Університету, вивчення умов і причин виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стану дебіторської і кредиторської заборгованості та підготовка відповідних пропозицій керівництву Університету з цих питань.
 13. Надання практичної правової допомоги щодо правильного застосування актів законодавства про працю.
 14. Організація і проведення роботи, пов’язаної з підвищенням кваліфікації працівників Університету, шляхом надання роз’яснень практики застосування законодавства, надання правових консультацій з питань, що належать до компетенції Університету.
 15. Здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників Університету.
 16. Координація і контроль за діяльністю підрозділів Університету з питань правової роботи.
 17. Узагальнення позитивного досвіду правової роботи і забезпечення його впровадження в діяльність підрозділів Університету.
 18. Здійснення методичного керівництва правовою роботою, аналізу матеріалів з питань претензійної і позовної практики в Університеті.
 19. Взаємодія зі структурними та підпорядкованими підрозділами Університету, відповідними підрозділами органів державної влади, громадськими об’єднаннями та організаціями, у межах компетенції.

Контакти:

м. Одеса, пров. Сабанський, 4

Тел. (048) 702-50-54

Е-mail: oduvs.vuz2022@gmail.com