РЕЖИМНО-СЕКРЕТНИЙ ВІДДІЛ

Режимно-секретний відділце самостійний структурний підрозділ університету, який підпорядковується безпосередньо ректорові. До складу відділу входить спеціальна бібліотека.

  ЗАВДАННЯ:

– Недопущення необґрунтованого  допуску  та доступу осіб до секретної інформації;

– Своєчасне  розроблення   та  здійснення   разом  з іншими структурними підрозділами ОДУВС заходів щодо охорони державної таємниці в університеті;

– Запобігання витоку секретної   інформації   в   структурних   підрозділах ОДУВС;

– Виявлення та закриття каналів витоку секретної інформації у процесі службової діяльності підрозділів ОДУВС;

– Забезпечення режиму секретності під час проведення всіх видів секретних робіт в університеті;

– Здійснення контролю за станом режиму секретності в підрозділах ОДУВС;

– Організація та ведення секретного діловодства в ОДУВС;

– Відповідно до законодавства в межах повноважень реалізація державної політики у сфері охорони державної таємниці, у тому числі  при користуванні особами, які мають допуск та доступ до державної таємниці, матеріальними  носіями секретної інформації, які зберігаються у спеціальній бібліотеці.

Контакти:

м. Одеса, вул. Успенська, 1

Тел: (048) 709-50-48

E-mail: rsv_oduvs@ukr.net