Відділ організації наукової роботи

Відділ організації наукової роботи є структурним підрозділом Університету, який забезпечує організацію науково-дослідної роботи науково-педагогічного колективу, що є обов’язковою складовою їх діяльності поряд з навчальною, методичною та виховною роботою.

Відділ організації наукової роботи Одеського державного університету внутрішніх справ створено згідно з вимогами наказу МВС України від 26 червня 1997 року № 408 шляхом реорганізації науково-дослідного і редакційно-видавничого відділів.

ЗАВДАННЯ:

– підвищення ефективності науково-дослідної роботи в Університеті;

– забезпечення цілеспрямованої взаємодії та координації діяльності структурних підрозділів Університету в реалізації науково-дослідної роботи;

– планування, організація та контроль за проведенням (виконанням) науковим та науково-педагогічним складом Університету фундаментальних і прикладних наукових досліджень за встановленими пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи Університету, Міністерства внутрішніх справ України;

– організація планування НДР в Університеті та відпрацювання відповідних звітів за основними видами наукової роботи, а також організація та координація впровадження результатів наукових досліджень і розробок у діяльність Національної поліції;

– здійснення поточного контролю за виконанням кафедрами планів їхньої наукової роботи;

– підготовка аналітичних довідок про стан наукової роботи в університеті на вимогу ректорату і Вченої ради;

– отримання та накопичення інформації через мережу Інтернет;

– підготовка проєктів нормативних документів (наказів, доручень), що регулюють науково-дослідну роботу в ОДУВС та доведення їх змісту до відома керівників підрозділів університету;

– виконання підготовчої роботи до проведення наукових та науково-практичних заходів Університету (науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів»,  конкурсів, олімпіад тощо);

– організація та проведення загальноуніверситетських наукових заходів;

– ведення картотеки науковців Університету;

– організація науково-дослідної роботи молодих вчених і фахівців, Наукового товариства курсантів, слухачів і студентів, курсантсько-студентських наукових гуртків на кафедрах;

– інформування вчених про плани науково-дослідних робіт і наукових заходів в інших закладах вищої освіти і науково-дослідних установах України та за кордоном;

– координація участі співробітників ОДУВС у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних наукових заходах;

– підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;

– координація роботи спеціалізованих вчених рад Університету із захисту дисертаційних досліджень.

 

Контакти:

м. Одеса, вул. Успенська, 1

Тел.: (048) 709-50-88

Emailvonr.oduvs@i.ua