Відділ кадрового забезпечення

Відділ кадрового забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ є самостійним структурним підрозділом, до складу якого входять: відділення роботи з постійним складом, відділення роботи з перемінним складом, відділення соціально-гуманітарної роботи, відділення психологічного забезпечення, група професійної підготовки, відділення моніторингу.

Своєю щоденною наполегливою працею працівники відділу забезпечують комплектування університету висококваліфікованими фахівцями, слухачами, курсантами і студентами, прищеплюють їм професійні навички, проводять соціальну та психологічну роботу з метою створення належних умов служби та відпочинку особового складу.

Значну увагу приділяють патріотичному та духовному вихованню курсантів та студентів, їх етичному і естетичному розвитку, наданню необхідної допомоги ветеранам університету та підшефному дитячому будинку “Перлинка”.

ЗАВДАННЯ:

– здійснення заходів щодо добору та розстановки особового складу, вивчення відповідності їхніх ділових і моральних якостей роботі за професією та посадою;

– організація роботи із зміцнення дисципліни серед особового складу, дотримання працівниками законності, прав і інтересів громадян, забезпечення повної, усебічної та об’єктивної перевірки обставин надзвичайних подій, здійснення якої віднесено до компетенції відділу, проведення відповідної профілактичної роботи, надання практичної та методичної допомоги структурним підрозділам;

– реалізація разом із структурними підрозділами ОДУВС заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації, практичних навичок, професійної майстерності науково-педагогічного складу шляхом проходження стажування в  практичних підрозділах, навчальних закладах та науково-дослідних установах МОН України, інших установах і організаціях;

– психологічне супроводження освітнього процесу, сприяння адаптації до умов служби, збереження психічного здоров’я та реалізації творчого професійного потенціалу особового складу шляхом організації і проведення психопрофілактичних, психодіагностичних, психокорекційних та соціологічних заходів, підтримання позитивного соціально-психологічного клімату у колективах університету.

Положення про відділ кадрового забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ
Положення про відділення моніторингу відділу кадрового забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ
Положення про відділення психологічного забезпечення відділу кадрового забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ
Положення про преміювання
Результати анкетування бакалаврів 2022

Контакти:

м. Одеса, пров. Сабанський, 4

 

Відділення роботи з постійним складом

Тел: (048) 704-50-64

E-mail: vkzoduvs@ukr.net

 

Відділення роботи з перемінним складом

Тел: (048) 709-50-78; (048) 779-48-66

 

Відділення соціально-гуманітарної роботи

Тел: (048) 736-50-87

 

Відділення психологічного забезпечення

Тел: (048) 709-50-77

 

Відділення моніторингу

Тел: (048) 709-50-22


карповое удилище купить в украинеspb-tours