Від курсанта до генерала: книжкова виставка до 80-річчя Миколи Петровича Водька.

1 Васильев Б. А. Взгляд сквозь годы [Текст] / Б. А. Васильев. – М. : Экслит, 2002. – 303 с.

У книзі Бориса Васильєва «Погляд крізь роки» розповідається про життя і діяльності генерал-майора міліції Миколи Петровича Водько, що пройшов шлях від курсанта школи міліції до начальника Головного управління карного розшуку країни. В даний час Н.П. Водько займається науково-педагогічною діяльністю.

2 Водько Н. П. Почему так долго искали Чикатило…[Текст] / Н. П. Водько. – М. : Юристъ, 1996. – 80 с.

У книзі викладається хід розкриття серії вбивств, скоєних садистом Чикатило, аналізуються помилки міліції і слідства, що дозволили небезпечного злочинця тривалий час здійснювати тяжкі злочини.

Розрахована на співробітників оперативно-розшукових і слідчих апаратів, експертних установ, керівників правоохоронних органів, студентів навчальних закладів правового профілю.

3 Водько М. П. Кримінально-правова регламентація протидії організованій злочинності [Текст] : монографія / М. П. Водько, О. О. Подобний ; ОДУВС. – Одеса : Юрид.літ., 2010. – 191 с. – (Наукове видання).

У роботі розглядаються проблеми боротьби з організованою злочинністю, основні положення інститут співучасті та його роль у законодавчому визначенні організованих форм злочинної діяльності в Загальній частині КК України. Проведено теоретичне дослідження кримінально-правових форм організованої злочинної діяльності, закріплених в Загальній та Особливій  частинах КК України, подано науковий коментар злочинів з конститутивною ознакою організованості, а також загальну характеристику злочинів із кваліфікуючою ознакою – «вчинено організованою групою». Вносяться пропозиції з удосконалення законодавчої регламентації ряду кримінально-правових норм про організовану злочинність та організації протидії цьому явищу сьогодення.

4        Водько Н.П., Андреев Н.Н. Охота на маньяков [ Текст ] / Н.П. Водько,      Н.Н. Андреев. – Одесса: «ФЕНІКС», 2014. – 190 с.

У книзі викладаються обставини розшуку і викриття трьох сексуальних маніяків, які діяли на території України і Росії в період 1970-2005 років.

5 Водько Н. П. Формирование политики противодействия уголовным правонарушениям в Украине : оперативно-розыскной аспект [Текст] : монография / Н. П. Водько. – Одесса : Феникс, 2015. – 571 с.

У монографії досліджується зміст і цілі політики протіводеводействіе кримінальних правопорушень в Україні та її складової – оперативно-розшукової політики, перспективи формування останньої в умовах введення в дії нового Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням впровадження в правоохоронну діяльність європейських правових стандартів і норм. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення оперативно-розшукової та кримінально-процесуального законодавства України.


кнр автокупить блесну на щуку