Ректор університету

Доктор юридичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України

полковник поліції

Швець

Дмитро Володимирович

Народився у 1983 році у м. Бориспіль Київської області.

У 2004 році закінчив Київський юридичний інститут МВС України за спеціальністю «Психологія»; у 2013 році – Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 2000 році.

З липня 2004 до березня 2005 року перебував на посаді психолога відділення професійно-психологічного відбору та професійної орієнтації центру практичної психології при ГУ МВС України в Київській області.

З березня 2005 року обіймав посади курсової ланки психологічного факультету навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Київського національного університету внутрішніх справ. Із серпня 2009 року призначений на посаду начальника курсу факультету початкової та спеціальної підготовки Національної академії внутрішніх справ.

З липня 2011 до березня 2016 року перебував на посаді начальника відділу організації служби Національної академії внутрішніх справ.

З березня 2016 до червня 2022 року обіймав посади проректора, першого проректора та ректора Харківського національного університету внутрішніх справ.

У червні 2022 року призначений ректором Одеського державного університету внутрішніх справ.

У 2016 році в спеціалізованій вченій раді Національного авіаційного університету захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему «Підготовка майбутніх офіцерів МВС України до охорони і забезпечення громадського порядку в процесі фахової підготовки».

У 2019 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук у Національній академії внутрішніх справ за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія на тему «Формування особистості поліцейського в умовах фахової підготовки та професійної діяльності: правові та психологічні аспекти».

Активно бере участь у рецензуванні та опануванні дисертаційних досліджень.

Головний редактор наукового журналу «Південноукраїнський правничий часопис» Одеського державного університету внутрішніх справ, член редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ» та наукового журналу «Право і Безпека».

Є автором понад 170-ти наукових, науково-методичних, науково-практичних та навчальних видань.

Трудова та наукова діяльність відзначена нагородами, а саме:

–          грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» у 2016 році;

–          почесною грамотою Кабінету Міністрів України у 2018 році;

–          почесним званням заслуженого працівника освіти України з 2021 року.

Має більше тридцяти заохочень, з них відомчі заохочувальні відзнаки МВС України:

–          подяка  МВС України у 2001 році;

–          нагрудний знак «За відзнаку в службі» ІІ ступеня у 2008 році;

–          нагрудний знак «За відзнаку в службі» І ступеня у 2010 році;

–          медаль «За сумлінну службу» ІІІ ступеня у 2010 році;

–          нагрудний знак «Почесний  знак МВС України» у 2012 році;

–          почесна грамота МВС України у 2012 році;

–          подяка МВС України у 2013 році;

–          подяка МВС  у 2015 році;

–          занесення на дошку пошани МВС України із врученням нагрудного знака «Кращий працівник МВС України» у 2017 році;

–          нагрудний знак «За безпеку народу» у 2019 році;

–          «Вогнепальна зброя» у 2020 році.

Основні напрями наукового пошуку

Психолого-правові засади формування особистості поліцейського в умовах фахової підготовки та професійної діяльності.

Вибрані наукові праці

 1. Швець Д.В. Підготовка майбутніх офіцерів МВС України до охорони і забезпечення громадського порядку в процесі фахової підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Національний авіаційний університет. Київ, 2016. 225 с.
 2. Швець Д.В. Формування особистості поліцейського в умовах фахової підготовки та професійної діяльності: правові та психологічні аспекти : дис. … докт. юрид. наук: 19.00.06 / Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2019. 454 с.
 3. Швець Д.В. Психологічні та правові засади формування особистості поліцейського в Україні : монографія. Харків : Майдан, 2018. 518 с.
 4. Брусакова О.В., Сокуренко В.В., Швець Д.В. та ін. Адміністративне право України. Заг. частина у схемах : навч. посіб. / за заг. ред. В.В. Сокуренка. Харків : ХНУВС, 2019. 236 с.
 5. Бандурка О.М., Швець Д.В., Бурдін М.Ю. та ін. Історія держави і права зарубіжних країн : підручник / за заг. ред. О.М. Бандурки. Харків : Майдан, 2020. 618 с.
 6. Правове регулювання адміністративних послуг (у схемах) : навч. посіб. / Брусакова О.В., Крут К.О., Швець Д.В. та ін.; за заг. ред. В.В. Сокуренка. Харків : ХНУВС, 2021. 120 с.
 7. Євдокімова О.О., Жданова І.В., Швець Д.В. та ін. Психологія у професійній діяльності поліції : навч. посіб. / за заг. ред. В.В. Сокуренка. Харків : ХНУВС, 2018. 426 с.
 8. Швець Д.В., Бугайчук К.Л., Федосова О.В. та ін. Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми : наук.-метод. реком. / за заг. ред. К.Л. Бугайчука, Д.В. Швеця. Харків : ХНУВС, 2017. 122 с.
 9. Збірник нормативно-правових актів у сфері наукової та науково-технічної діяльності в Україні / упоряд.: Д.В. Швець, О.С. Бакумов, О.О. Хань та ін. ; Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПН України ; Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків : Право, 2019. 880 с.
 10. Сокуренко В.В., Бандурка О.М., Швець Д.В. та ін. Дисциплінарний статут Національної поліції України : наук.-практ. коментар / за заг. ред. В.В. Сокуренка. Харків : Майдан, 2019. 253 с.
 11. Методичні рекомендації щодо формування безпечної поведінки дітей у соціальних мережах / авт. кол.: В.В. Сокуренко (голова), Д.В. Швець, О.І. Федоренко та ін. Харків : ХНУВС, 2021. 60 с.
 12. Кісіль З.Р., Швець Д.В. Психологія управління: навчальний посібник. Університетська книга, 2022. 648 с.

Наявність публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection, у кількості 9 робіт.

Scopus (3):

 1. Mozhaiv O., Kuchuk H., Shvets D. Minimization of power losses by tractiontran-sportation vehicles at motion over a bearing surface that undergoes deformation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 1 (1–97). P. 69–74. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.156721.
 2. Volik V., Lozhmets Y. & Shvets D. Electronic governance in Ukraine and Estonia current situation and prospective. Journal of Legal, Ethical and Regulatory. 2019. Vol. 22 (Special Issue 2). 5 p.
 3. Burlaka V, Hong J.S., & Shvets D. The Role of Adverse Childhood Experiences and Corporal Punishment in Early Adulthood Depression and Substance Use among Ukrainian College Students. Journal of Family Violence. 2019. Vol. 35 (3). P. 285–295. DOI: https://doi.org/10.1007/s10896-019-00110-x.

Web of Science Core Collection (6):

 1. Sokurenko V., Shvets D., Uvarov V. Predictive competence of police officers in terms of their readiness for innovation activity. Science and education. 2018. Vol. (3). Р. 85–91. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2018-3-11.
 2. Shvets D., Yevdokimova O., Okhrimenko I. The New Police Training System: Psychological Aspects. Postmodern openings. 2020. Vol. 11 (1). P. 200–217. DOI: https://doi.org/10.18662/ po/11.1sup1/130.
 3. Okhrimenko I., Yevdokimova O., Shvets D. Police Training or Police Education: View on the Matter. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2020. Vol. 9 (12). P. 129–136.
 4. Klymenko I.V. Shvets D.V., Tsyhanov O. Services Provided by Public Authorities: Features of Legal Regulation in Ukraine and the European Union. Amazonia investiga. 2020. Vol. 9 (31). P. 44–51. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2020.31.07.4.
 5. Bondarenko V.V., Okhrimenko I.M., & Shvets D.V. Means of Police Officers’ Physical and Psychological Rehabilitation in the Conditions of their Service Activities. Acta balneologica. 2021. Vol. 63 (4). P. 273–278. DOI: https://doi.org/10.36740/ABAL202104105.
 6. Ponomarenko Y., Okhrimenko I., & Shvets D. Peculiarities of Decision Making by Police Officers with Different Levels of Professional Self-Fulfilment. Brain-broad research in artificial intelligence and neuroscience. 2022. Vol. 13 (2). P. 328–346. DOI: https://doi.org/10.18662/brain/13.2/346.