Приймальна комісія

Одеського державного університету внутрішніх справ

 запрошує всіх випускників середніх шкіл, технікумів та коледжів до вступу на навчання за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії», «Доктор наук»

Одеський державний університет внутрішніх справ – один із провідних закладів вищої освіти МВС, який має досвідчений педагогічний колектив та сучасну матеріально-технічну базу.

Принципи, закладені у роботу Приймальної комісії університету – забезпечення об’єктивності, відкритості, прозорості, демократичності при проведенні вступних випробувань та зарахуванні вступників.

Залучення професійних викладачів до роботи із вступниками дозволяє абітурієнтам отримувати повну інформацію про обрані спеціальності, про організацію навчання у закладі вищої освіти, про перспективи працевлаштування в майбутньому.

Контакти: 

м. Одеса, вул. Успенська, 1

Тел. (048) 795-50-09

Ел. пошта: vstup_oduvs@ukr.net