Презентації щодо боротьби за якість освіти

 Процедура захисту доктора наук – Михайло ВИННИЦЬКИЙ

Процедура захисту доктора філософії  –  Михайло ВИННИЦЬКИЙ

Процедура формування спеціалізованих рад – Михайло ВИННИЦЬКИЙ

Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні –  І.Золотарьова, С. Калашнікова та ін., 2015.

Проект порядку присудження наукових ступенів –  Михайло ВИННИЦЬКИЙ

Реформа аспірантури. Особливості впровадження програм підготовки фахівців із ступенем доктора філософії – Михайло ВИННИЦЬКИЙ, 2016

Реформа аспірантури – Михайло ВИННИЦЬКИЙ, 02.11.2015 р

Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми, затверджені Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти від 17 листопада 2020 року

Методичні рекомендації із розроблення освітніх програм – В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова, 2014 р.

Аналітичний звіт «Впровадження локальних систем управління якістю в українських університетах»  – Т.В. Фінікова, В.І. Терещук , 2018.