Опитувальник

З метою вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої  освіти, а також її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство, відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Одеського державного університету внутрішніх справ проводяться онлайн-опитування на сайті університету щодо якості освітньої програми  та якості освітньої діяльності, а також щорічного моніторингу освітніх (професійних) програм здобувачів вищої освіти.

Анкета опитування щодо якостi викладання навчальної дисциплiни
Анкета для здобувачів вищої освіти
Анкета для опитування роботодавцiв
Анкета опитування щодо покращення практичної підготовки
Анкета опитування здобувачів щодо організації та проведення освітнього процесу під час воєнного стану в Україні