ERASMUS+

   • ЕРАЗМУС+ – це Програма міжнародної співпраці Європейського Союзу з іншими країнами світу у сфері освіти, молоді та спорту.Програма має на меті підтримку освітнього, професійного та особистісного розвитку громадян ЄС і поза його межами задля внеску до стійкого зростання, якості робочих місць і соціального згуртування, для розвитку інновацій та посилення європейської ідентичності і активного громадянства.Програма підтримує можливості навчальної та академічної мобільності в освіті та для молоді, проєкти та партнерства, розвиток стратегій і співпраці, професійні мережі та відкриті ресурси.
    Більше про Програму тут.
   • Проєкт Erasmus+ за напрямком Програми ім. Жана Моне «Ненасильницькі практики виховання: досвід ЄС».Одеський державний університет внутрішніх справ реалізує грантовий проєкт Erasmus+ за напрямком Програми ім. Жана Моне «Ненасильницькі практики виховання: досвід ЄС». Номер проєкту 101127420.Ідея проєкту зумовлена спробою вирішення наявних протиріч між правовими та соціальними нормами щодо застосування насильницьких методів виховання дітей. В Україні застосування будь-яких принижуючих гідність дитини методів виховання заборонено законодавством, однак усталені традиції та брак знань у дорослих обумовлюють тривожно високий рівень толерування насильства у вихованні. Актуальність проблеми посилюється кризою пов’язаною з військовими діями.Авторським колективом поставлено за мету навчити курсантів та студентів університету – майбутніх правоохоронців вмінню ідентифікувати прояви насильства, для чого важливим є формування у них самих «нульової» терпимості до застосування насильницьких методів виховання дітей. Прагнучи досягти більшого ефекту, команда проєкту вирішила аби слухачами розробленого курсу стали також майбутні педагоги.

    Для досягнення вказаної мети заплановано проведення соціологічного дослідження стану поширеності використання тілесних та інших принижуючих гідність дитини покарань в сім’ях мешканців м. Одеса, розробку та викладання курсу “Ненасильницькі практики виховання: досвід ЄС”, проведення конференції та підготовку посібника із європейських стандартів щодо забезпечення принципу гідності дитини та неприпустимості застосування насильства щодо дітей, зокрема з метою виховання, а також підходів до виховання дітей у країнах ЄС.

    Очікується, що в результаті участі у модулі курсанти та студенти зможуть впроваджувати отримані знання, вміння та навики як в професійну правоохоронну та педагогічну діяльність, так і в особисте життя.

   • Науковий керівник проєкту:
    Олена Ковальова, професорка кафедри адміністративної діяльності поліції, к.ю.н., с.н.с., доцентка, майор поліції.

    o.kovalova@oduvs.edu.ua