• Українська
  • English
×

Зустріч з питань удосконалення якості вищої освіти

img_9367img_9362З метою забезпечення якісної реалізації освітньо-наукової програми «Право» та підвищення ролі самоврядування здобувачів вищої освіти в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулась робоча зустріч, під час якої було обговорено ряд питань щодо удосконалення нормативних документів, які регулюють освітньо-науковий процес в університеті, та окремі проблемні питання з роботи самоврядування ад’юнктів, аспірантів та докторантів.

Зокрема, обговорено напрями структурно-функціональної оптимізації органів Самоврядування, питання щодо здійснення чіткого розподілу повноважень, розглянуто пропозиції з нормативної регламентації порядку і напрямів взаємодії окремих ланок Самоврядування з іншими учасниками освітньо-наукового процесу.

img_9363img_9365Так, керівником докторантури та аспірантури Іриною Теслюк, спільно з Гарантом ОНП «Право» Андрієм Бабенком запропоновано активу самоврядування вдосконалити координацію здобувачів з:

– відділом організації наукової роботи – у контексті продовження практики наукової роботи, зокрема апробації наукового дослідження в університетських наукових заходах та академічних спільнотах закладів вищої освіти України та за кордоном;

– бібліотекою – за напрямком можливості підбору літератури по темі дисертації;

– відділом міжнародного співробітництва – для можливості реалізації права на міжнародну академічну мобільність тощо.

img_9360img_9368З метою удосконалення освітньо-наукового процесу обговорено пропозиції щодо оновлення «Кодексу про академічну доброчесність», «Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти в ОДУВС», а також «Положення про педагогічну практику», з урахуванням рекомендацій листа НАЗЯВО «Про забезпечення володіння випускниками освітньо-наукових програм доктора філософії методологією педагогічної діяльності».

В свою чергу, за ініціативою старшого наукового співробітника Ольги Косаревської, відбулось обрання кандидата до включення в координаційну раду Наукового товариства здобувачів вищої освіти МВ на 2021-2022 навчальний рік.

Перейти до вмісту