• Українська
  • English
×

Засідання теоретико-методичного семінару кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету ОДУВС

25 вересня відбулось перше у новому навчальному році засідання теоретико-методичного семінару кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ.

З доповіддю: «Критичний аналіз інноваційних технологій професійної підготовки» виступив доцент кафедри Віктор Великий.

Було проаналізовано особливості традиційного професійного навчання, їхні переваги й недоліки, сутність «інноваційних» технологій, їхні сильні та слабкі сторони, зроблено порівняльний аналіз можливостей різних методів професійної підготовки.

2Було наголошено на тому, що під інноваціями у професійній освіті слід розуміти свідомо організовані нововведення або нові явища в практиці професійної підготовки, що забезпечують підвищення її ефективності.

Інноваційні технології професійної підготовки повинні забезпечувати:

– пріоритет характеристик, запитів, особливостей тих, хто навчається, в розробці й організації процесу навчання;

– акцент на мотивацію досягнень і успіх, самопроектування й самоуправління, партнерську взаємодію учасників освітнього процесу;

– співробітництво курсанта й викладача в плануванні й реалізації всіх етапів процесу навчання (від визначення навчальних цілей до оцінки ступеня їхнього досягнення);

– активну, творчу, ініціативну участь тих, хто навчається, в процесі одержання необхідного їм результату навчання;

– свободу вибору й особисту відповідальність за вибір;

– максимальну наближеність результатів навчання до сфери практичної діяльності.

Було запропоновано порівняти можливості різних видів професійного навчання. На підставі цього було зроблено висновок, що немає гарних чи поганих технологій професійної освіти: кожна з них має як свої переваги, так і певні недоліки, кожна повинна використовуватись відповідно до потреб навчального процесу та своїх можливостей.

Доповідач сформулював критерії, за якими можна передбачити успішне і швидке впровадження освітніх інновацій:

– відчутність переваг нового над старим;

– затребуваність нового;

– сумісність інновацій з наявним досвідом й існуючим станом навчального процесу;

– простоту й автономність можливості впровадження інновації;

– комунікативність інновації – легкість поширення інформації про неї;

– оптимальність психічних, матеріальних та фінансових затрат.

Доповідь Віктора Великого викликала в присутніх інтерес, про що свідчили їх питання, оцінки та вираження власних думок.

Перейти до вмісту