• Українська
  • English
×

Засідання круглого столу в ОДУВС

01 червня 2017 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулося засідання круглого столу «Теоретичні та практичні проблеми функціонування окремих інститутів кримінального провадження».

До участі були запрошені вчені, ад’юнкти (аспіранти), магістри, практичні працівники правоохоронних та контролюючих органів, працівники системи освіти, які здійснюють науковий пошук за напрямом роботи чи цікавляться тематикою заходу.

Слід зазначити, що позитивні намагання законодавця впровадити міжнародно-правові стандарти у сферу кримінального судочинства одночасно стикаються з реаліями сьогодення: недосконалістю законодавства, проблемами організаційного характеру, а саме: взаємодією між різними суб’єктами кримінального провадження тощо.

Тож, для ефективного захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, ряд положень КПК України потребують зваженого тлумачення, формування єдиного розуміння та, за необхідності, удосконалення.

Так, для ефективнішої правозастосовчої діяльності було запропоновано проведення всебічного дослідження проблем:

1. Нормативне регулювання:

– порядку вручення особі повідомлення про підозру;

– затримання особи без ухвали слідчого судді;

– проведення оперативно-розшукової діяльності по злочинам, кримінальне провадження по яким призупинене;

– термінів проведення призначених експертиз.

2. Повноваження працівників кримінальної поліції при розслідуванні кримінальних проступків.

3. Організація взаємодії органів досудового розслідування та оперативних підрозділів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках кримінальних проваджень.

4. Взаємодія органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні, виявленні та розслідуванні злочинів.

За підсумками роботи круглого столу визначені пріоритетні аспекти обговорюваної проблеми та шляхи їх наукового вирішення.

Перейти до вмісту