• Українська
  • English
×

ЗАХОДИ З РЕЄСТРАЦІЇ НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ У НАУКОМЕТРИЧНІЙ БАЗІ «INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL»

Відділом організації наукової діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ здійснюються заходи з реєстрації наукового журналу «Південноукраїнський правничий часопис» у наукометричній базі «Index Copernicus International».

«Index Copernicus International» — онлайнова наукометрична база даних з внесеної користувачем інформації, в тому числі наукових установ, друкованих видань і проектів, створена в 1999 році в Польщі. База даних має кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відстежувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених або науково-дослідних установ. База даних знаходиться у веденні «Index Copernicus International».

Нагадаємо, що науковий журнал «Південноукраїнський правничий часопис» (ISSN 2312-928X) є періодичним друкованим виданням. Журнал видається чотири рази на рік (щоквартальник).

У журналі публікуються результати наукових досліджень учених вищих навчальних закладів та наукових установ України, зарубіжних учених, ад’юнктів, аспірантів, докторантів, а також громадян, що ведуть наукові дослідження в порядку особистої ініціативи. До складу редакційної колегії входять провідні науковці України та зарубіжних країн (Велика Британія, Чеська Республіка, Велике Герцогство Люксембург).

Рубрики журналу:

– Проблеми становлення правової демократичної держави.

– Протидія злочинності: проблеми практики та науково-методичного забезпечення.

– Правова система: теорія і практика.

– Проблеми цивільного та господарського права.

– Проблеми трудового права та права соціального забезпечення.

– Проблеми земельного, аграрного та екологічного законодавства.

– Правове забезпечення адміністративної реформи.

– Організаційно-правові аспекти досудового слідства.

– Актуальні проблеми історико-правової науки.

– Економічна безпека держави: теорія і практика.

– До нової концепції юридичної освіти.

Журнал зареєстрований в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 22.06.2009 р. Серія КВ № 15252-3824Р).

Входить до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук (доктора філософії) (Рішення Атестаційної колегії МОН України від 26.06.2014 р.).

Зареєстровано в таких наукометричних базах, репозитаріях та каталогах: «Google Scholar», «Research Bible (ResearchBib)», «Українські наукові журнали», «Україніка наукова», Книжкової палати України ім. Івана Федорова, Державної науково-технічної бібліотеки України, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Національної Парламентської бібліотеки України, Львівської національної наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника, Одеської національної наукової бібліотеки, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка.

Журнал включено до рейтингового списку «Бібліометрика української науки» Центру дослідження соціальних комунікацій.

Адреса для листування: Україна, 65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1.

Відповідальний секретар редакційної колегії – Ісаєнко Максим Миколайович, Тел.: (094) 947-20-17

E-mail: vonr.odyvs@i.ua; vonr.odyvs@gmail.com;

south-ukrainian_law_journal@ukr.net

Перейти до вмісту