• Українська
  • English
×

Загальні збори вступників 2021 року до аспірантури та ад’юнктури

img_8112img_8119Сьогодні, 25 серпня, відбулась зустріч вступників 2021 року із керівництвом університету та членами предметних комісій.

Так, із вступним словом виступив Гарант освітньо-наукової програми «Право», доктор юридичних наук, професор Андрій Бабенко, який довів до майбутніх науковців особливості навчання в Одеському державному університеті внутрішніх справ, представив освітньо-наукову програму «Право», основні її засади, наголосив на праві вносити пропозиції щодо формування індивідуально-освітньої траєкторії та специфіці системи дистанційного навчання в університеті, проінформував про діяльність наукових шкіл університету, основні засади академічної доброчесності та недопустимість порушень наукової етики, напрями досліджень, які проводяться в університеті, основні засади студентоцентричного підходу тощо.

img_8116img_8157Завідувач докторантури та аспірантури Ірина Теслюк довела інформацію про критерії оцінювання та особливості навчання на денній та заочній формах, структуру та матеріально-технічну базу університету, які стануть в нагоді під час проведення дослідження, а також можливості публікації у фахових виданнях університету та інших ЗВО, у тому числі й за кордоном, а також можливість участі у щорічних наукових заходах.

В свою чергу, майбутні науковці із зацікавленням слухали виступи керівництва, а також отримали вичерпні відповіді стосовно вступних іспитів.

img_8161  img_8143 img_8142 img_8139 img_8135 img_8134 img_8122 img_8121   img_8115

Перейти до вмісту