• Українська
  • English
×

«Використання програмно-технічних засобів при оцінюванні знань курсантів і студентів та підведенні підсумків оцінювання»

27 січня 2017 року кафедрою професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ проведений теоретико-методичний семінар за темою: «Використання програмно-технічних засобів при оцінюванні знань курсантів і студентів та підведенні підсумків оцінювання».

1З вітальним словом до учасників звернулась керівник теоретико-методичного семінару викладач кафедри Галаган О.Я. Вона окреслила мету та завдання семінару та розказала про доцільність використання програмно-технічних засобів при оцінюванні знань курсантів і студентів та підведенні його підсумків. Основним доповідачем науково-теоретичного семінару був старший викладач кафедри Поляков В.С., розробник спеціалізованого програмного забезпечення «Залік+» для ефективного та прискореного підведення підсумків вивчення дисциплін за формою контролю «залік».

Старший викладач Поляков В.С. зазначив, що на ринку програмного забезпечення існує багато програм, зорієнтованих на підрахунок середнього  значення при підведенні підсумків, але вони, на жаль, не враховують такі специфічні аспекти оцінювання у вищих навчальних закладах, як оцінювання за 100-бальною системою, за шкалою ECTS, а також форми роботи з заліковими відомостями, особливості викладання нормативних та варіативних дисциплін та оцінювання знань курсантів і студентів тощо.

2Доповідач зазначив, що середовищем для розробки програмного забезпечення обрано табличний процесор Excel, а розроблена автоматизована програма є доступною для більшості десктопних комп’ютерів, смартфонів та планшетів з операційною системою Android або iOS.

Розроблена автоматизована система «Залік+» дозволяє акумулювати результати оцінювання знань курсантів і студентів, враховувати середній бал дисципліни кожного з них, у групі чи навчальному взводі в цілому, автоматично виставляти підсумкові оцінки у форматах 5-бальної, 100-бальної систем оцінювання та системи ECTS, автоматично готує дані для заповнення залікових відомостей у форматі фіксованої таблиці.

Старший викладач Поляков В.С. продемонстрував роботу програми на прикладі проведення обліку успішності для курсантів 2 курсу з навчальної дисципліни «Автомобільна підготовка» та зазначив, що він працює над розробкою автоматизованого адаптованого програмного забезпечення «Екзамен+» для підрахунку й обліку екзаменаційних оцінок.

4Після доповіді учасники семінару ставили питання доповідачеві та брали участь в обговоренні питань про початок роботи з автоматизованим адаптованим програмним забезпеченням «Залік+». У ході обговорення, кандидат технічних наук, професор кафедри Бараненко Р.В. зазначив, що використання розробленого програмно-технічного засобу дозволить скоротити час підрахунку підсумкових оцінок курсантів і студентів та підвищити точність за рахунок зменшення впливу людського фактору.

Наприкінці теоретико-методичного семінару із заключним словом та підбиттям підсумків до учасників звернувся завідувач кафедри кандидат юридичних наук, професор полковник поліції Беніцький А.С. Він подякував доповідачеві за цікаву та інформативну доповідь, побажав йому удосконалення розробленого програмного забезпечення і погодився з доцільністю його використання під час контролю знань та підведення підсумків по дисциплінах, що викладаються для курсантів і студентів Одеського державного університету внутрішніх справ та інших вищих навчальних закладів.

Перейти до вмісту