• Українська
  • English
×

В УНІВЕРСИТЕТІ ЗАВЕРШИВСЯ ЩОРІЧНИЙ КОНКУРС «ВИКЛАДАЧ РОКУ – 2016»

В Одеському державному університеті внутрішніх справ завершився щорічний конкурс серед науково-педагогічного складу «Викладач року – 2016».

Основною метою конкурсу «Викладач року» серед науково-педагогічного складу університету є виявлення найкращих науково-педагогічних працівників університету та запозичення і впровадження їх позитивного педагогічного досвіду в освітній процес задля удосконалення професійної компетентності й стимулювання підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників університету, а також виявлення на конкурсних засадах найкращих дидактичних і методичних досягнень та в подальшому поширення відповідного передового досвіду.

У конкурсі взяли участь члени науково-педагогічного складу університету незалежно від педагогічного стажу.

Конкурс проводився у три етапи:

I етап – вивчення анкети конкурсанта та опису власного досвіду.

II етап – презентація конкурсантом свого професійного досвіду, в якому відображаються інноваційні підходи до освітньої діяльності, сутність використаних освітніх технологій, відповідність сучасним вимогам в освіті.

III етап – проведення відкритого заняття.

Під час проведення конкурсу члени конкурсної комісії ретельно вивчали надані конкурсантами матеріали, оцінювали їх повноту, змістовність, оригінальність, достовірність та доцільність. При оцінюванні також враховувалися особисті якості науково-педагогічного працівника, його соціальна активність, рівень загальної культури, ерудиція, творчі здібності, уміння імпровізувати тощо.

2Відповідно до рішення конкурсної комісії, прийнятого за результатами обговорення та таємного голосування, ПЕРЕМОЖЦЕМ КОНКУРСУ «ВИКЛАДАЧ РОКУ – 2016» визнано:

 МИРЗУ Світлану Степанівну

Доцента кафедри цивільно-правових дисциплін,

кандидата юридичних наук, доцента

підполковника поліції

Лауреатами конкурсу стали: Матвєєва Лілія Георгіївна, професор кафедри теорії та історії держави і права, доктор юридичних наук, доцент та Тетерятник Ганна Костянтинівна, завідувач кафедри кримінального процесу, кандидат юридичних наук, майор поліції.

ВІТАЄМО НАШИХ КОЛЕГ ТА БАЖАЄМО УСПІХІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ!

 

Перейти до вмісту