• Українська
  • English
×

В ОДУВС відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція

24 листопада 2017 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності».

img_8755Участь у конференції взяли науковці, аспіранти, магістри, курсанти, студенти та практичні працівники, які здійснюють науковий пошук за напрямами роботи конференції.

img_8745Основні напрями роботи наукового заходу – це: «Проблеми законотворчості: шляхи удосконалення», «Застосування норм кримінального законодавства у механізмі протидії злочинності», «Запобігання злочинності в Україні: науково-теоретичні та практичні проблеми», «Реформування пенітенціарної системи в сучасних умовах» та «Новітні підходи щодо запобіжної діяльності: сучасний стан та зарубіжний досвід».

На початку пленарного засідання до гостей та учасників конференції зі вступною промовою звернувся ректор університету доктор юридичних наук генерал поліції третього рангу Іван Катеринчук. Він наголосив на тому, що метою сьогоднішньої конференції є обговорення стану та перспектив розвитку, напрямків боротьби зі злочинністю як в Україні, так і в світі, можливостей та характеру імплементації зарубіжного законодавства та досвіду у вітчизняний законодавчий та правозастосовний процес, підвищення ефективності правових норм у протидії злочинності.

img_8765Ректор зауважив, що кримінально-правова доктрина та кримінальне законодавство мають адекватно відтворювати об’єктивні реалії, враховувати кримінологічні складові характеристики сучасної злочинності в Україні. Зміни у соціальному, політичному та економічному житті суспільства не можуть не обумовлювати як визначення нових об’єктів кримінально-правової охорони, так і посилення ступеня суворості кримінально-правової репресії щодо певних діянь. Державний кримінальний примус є об’єктивною необхідністю, яка протистоїть злочинності. img_8759Проте кримінальне законодавство спроможне лише в певних межах впливати на рівень злочинності, яка є відтворенням комплексу негативних соціально-економічних, політичних, моральних явищ життєдіяльності суспільства.

«Маю надію, що робота конференції буде певним внеском у вирішення проблем розробки нових та удосконалення чинних кримінологічних, кримінально-правових та кримінально-виконавчих заходів протидії злочинності. Бажаю учасникам конференції творчої і плідної праці», – додав Іван Катеринчук.

img_8777Далі слово для виступу було надано ректорові Академії Державної пенітенціарної служби України д.п.н., доценту, заслуженому працівнику освіти України Тогочинському О.М., який поділився своїми думками з приводу реформи пенітенціарної системи та загальних підходів до підготовки персоналу.

Наступний доповідач заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України д.ю.н., с.н.с. Батиргареєва В.С. торкнулася питання про явище стокерства.

img_8767Про суб’єктивні елементи кримінально значимої поведінки особи (проблеми законодавчої регламентації і теоретичної інтерпретації) розповів завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна д.ю.н., професор Житний О.О.

Цього дня зі своїми доповідями також виступили доцент кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ к.ю.н., доцент Примаченко В.Ф.; професор кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ д.ю.н., доцент Шаблистий В.В.; в.о. завідувача кафедри цивільного та кримінального права і процесу Чорноморського національного університету імені Петра Могили д.ю.н., доцент Блага А.Б. та інші провідні науковці.

За результатами роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції видано збірник тез наукових доповідей учасників даного заходу.

img_8766 img_8770 img_8764 img_8781 img_8749img_8778

Перейти до вмісту