• Українська
  • English
×

В ОДУВС відбулась Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція

24 лютого 2017 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулася Всеукраїнська науково – практична інтернет – конференція «Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток вітчизняного права».

Згідно заявленого інформаційного листа щодо проведення Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції на адресу кафедри цивільно-правових дисциплін факультету № 2 ОДУВС надійшло понад 70 доповідей вчених, викладачів навчальних закладів, аспірантів, магістрантів, що представляють закордонні навчальні заклади (Академія поліції Азербайджанської Республіки, Гродненський державний університет імені Янки Купали (м. Гродно, Республіка Беларусь), а також навчальні заклади України, а саме: Одеський державний університет внутрішніх справ, Національний університет “Одеська юридична академія”, Національна академія внутрішніх справ, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Інститут права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, Львівський державний університет внутрішніх справ, Київський національний університет будівництва і архітектури, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Інститут кримінально-виконавчої служби, Хмельницький інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, Київський університет імені Бориса Грінченка, Харківський національний університет внутрішніх справ, Херсонський факультет ОДУВС, Херсонський державний університет, Навчально-науковий інститут права та психології НУ «Львівська політехніка».

Серед чільних напрямів наукового пошуку учасників конференції необхідно виокремити:

– правова адаптація у контексті сучасних інтеграційних тенденцій;

– вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на розвиток законодавства України у сфері господарювання;

– вплив інтеграційних тенденцій на розвиток тендерного права;

– використання досвіду зарубіжних країн в сфері захисту особистих немайнових прав;

– застосування норм цивільного законодавства до врегулювання господарських, сімейних, природоресурсних відносин;

– вплив інтеграційних тенденцій на приватноправові категорії;

– особливості правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб;

– деякі питання деліктних зобов’язань;

– значення цивільного, трудового, земельного, господарського та екологічного права в процесі інтеграційних тенденцій;

– деякі особливості регулювання договірних відносин;

– еволюція правового стутусу фермерських господарств в процесі розвитку вітчизняного законодавства;

– особливості захисту прав власника земельної ділянки в господарському суді;

– реформування трудового законодавства у контексті світових інтеграційних тенденцій.

За підсумками роботи науково – практичної інтернет – конференції прийнято рекомендації та буде опубліковано збірку тез, у якій будуть висвітлені результати наукових досліджень учасників заходу.

 

Перейти до вмісту