• Українська
  • English
×

В ОДУВС відбулась Міжнародна науково-практична конференція

25 листопада 2016 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності».

img_2821Участь у конференції взяли науковці, аспіранти, магістри, курсанти, студенти та практичні працівники, які здійснюють науковий пошук за напрямами роботи конференції.

Основні напрями роботи наукового заходу – це: «Проблеми формування сучасної кримінальної політики держави», «Значення правильного застосування норм кримінального законодавства у механізмі протидії злочинності», «Запобігання злочинності в Україні: науково-теоретичні та практичні проблеми», «Пенітенціарне запобігання злочинам» та «Інноваційні підходи до запобіжної діяльності: сучасний стан та зарубіжний досвід».

img_2823На початку пленарного засідання до гостей та учасників конференції зі вступною промовою звернувся ректор університету доктор юридичних наук генерал поліції третього рангу Іван Катеринчук. Він наголосив на тому, що актуальність обраної теми обумовлюється багатьма чинниками соціально-економічного та соціально-правового характеру.

img_2832Ректор зауважив, що протидія злочинності була і буде досить важливою складовою загальнодержавної політики, кримінально-правової та кримінально-виконавчої, зокрема. Становлення в Україні демократичної, правової, громадянської держави, охоплення реформами практично усіх сфер життєдіяльності суспільства ускладнюються певними негативними явищами, серед яких найбільшу загрозу складає злочинність. На жаль, статистичні дані щодо кількості та характеру вчинених за останній рік кримінальних правопорушень не надають оптимізму, свідчать про наявність суттєвих проблем у сфері протидії злочинності в Україні. А отже вимагають на рівні доктрини  та законодавства віднайти пояснення чинного стану та запропонувати більш ефективні та дієві заходи в цьому напряму в різних сферах життєдіяльності громадян України.

img_2825«Дозвольте висловити впевненість у тому, що робота конференції надасть певний поштовх до наукового пошуку та вирішення тих проблем, які стануть сьогодні предметом для обговорення науковцями, сприятиме розробленню рекомендацій щодо підвищення ефективності боротьби зі злочинністю на сучасному етапі розвитку державності в Україні», – додав Іван Катеринчук.

img_2846Далі слово для виступу було надано заслуженому юристу України, професору кафедри кримінального права, кримінально-виконавчого права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби доктору юридичних наук Тетяні Денисовій та завідувачу кафедри теорії та історії держави і права ОДУВС доктору юридичних наук, доценту Андрію Бабенку, які поділилися своїми думками з приводу прикордонного регіону, як об’єкту підвищеної терористичної загрози.

Наступний доповідач професор кафедри кримінального права і процесу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького доктор юридичних наук Наталія Орловська торкнулася питання про рівень кримінологічного аналізу злочинності у прикордонному просторі.

img_2827Про деякі результати застосування на практиці принципу гуманного ставлення до засуджених в Україні розповів професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ доктор юридичних наук Олександр Колб.

У ході роботи конференції було представлено наукові доповіді на такі теми, як: «Особа політичного злочинця: типологічний поділ», «Щодо актуальності дослідження кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту», «Незаконне проведення дослідів над людиною», «Проблема формування національної стратегії розвитку кримінального права та концепції боротьби зі злочинністю в Україні»,img_2829 «Деякі аспекти процесуальної форми взаємодії слідчого та оперативних працівників на стадії досудового розслідування», «До питання про встановлення кримінальної відповідальності за «Корупційні злочини»», «Гармонізація чинного законодавства з нормами римського статуту: потреби міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинами проти людяності», «Поняття кіберзлочинності та види кіберзлочинів» тощо.

За результатами роботи Міжнародної науково-практичної конференції видано збірник тез наукових доповідей учасників даного заходу.

Перейти до вмісту