• Українська
  • English
×

В ОДУВС СТВОРЕНО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ ЛАБОРАТОРІЮ З ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

В Одеському державному університеті внутрішніх справ за технічної підтримки Координаційної Місії Європейського Союзу створено Науково-дослідну лабораторію з проблемних питань кримінального аналізу.

Лабораторія є спеціально уповноваженим структурним підрозділом Університету з проведення, організації та координації інформаційно-пошукової та аналітичної роботи, спрямованої на збір, оцінку та аналіз інформації. Лабораторія розробляє, впроваджує та застосовує нові методи та напрямки здійснення кримінального аналізу, спрямовані на підвищення ефективності протидії злочинності. За необхідності, лабораторія організовує перепідготовку (підвищення кваліфікації) та надає практичну допомогу органам Національної поліції України.

Основними завданнями діяльності науково-дослідної лабораторії є:

– надання наукових, практичних, консультаційних та інших видів послуг з проблем впровадження кримінального аналізу Міністерству внутрішніх справ України та іншим правоохоронним органам;

– здійснення інформаційно-аналітичної діяльності стосовно інформації, що становить інтерес для підрозділів Національної поліції;

– здійснення ідентифікації та оцінювання кримінальних загроз особі, суспільству, державі, метою яких є визначення пріоритетів та формування управлінських рішень щодо запобігання вчинення кримінальних правопорушень та боротьби зі злочинністю;

– впровадження інформаційно-аналітичної системи, призначеної для проведення кримінального аналізу та програмного забезпечення для обробки, інтегрування, аналізу та зберігання інформації, використання всіх наявних баз (банків) даних МВС та Національної поліції України;

– надання до МВС України пропозицій щодо розробки проектів законодавчих, нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, інформаційно-аналітичних продуктів, методичних рекомендацій з питань розвитку та використання у діяльності Національної поліції України системи кримінального аналізу;

– опублікування результатів діяльності Лабораторії та провадження їх у практичну діяльність і навчальний процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи;

– організація та проведення тренінгів та практичних занять з працівниками, які здійснюють у своїй діяльності кримінальний аналіз з метою застосування кращих світових практик з цієї проблематики тощо.

Основними функціями науково-дослідної лабораторії є:

– здійснення інформаційно-аналітичної діяльності стосовно інформації, що становить інтерес для правоохоронних органів;

– надання пропозицій щодо формування та осучаснення автоматизованих інформаційних, телекомунікаційних та інших систем;

– удосконалення діяльності підрозділів Національної поліції України у сфері застосування кримінального аналізу для протидії злочинності;

– розроблення пропозицій щодо оптимізація та розвитку національного законодавства з питань кримінального аналізу;

– організація освітнього процесу у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання із застосуванням сучасних розробок у сфері запровадження кримінального аналізу в діяльності правоохоронних органів.

Перейти до вмісту