• Українська
  • English
×

В ОДУВС проходить Міжнародна науково-практична конференція «Медіація в судовій, правоохоронній та правозахисній системах»

img_9965Сьогодні, 30 травня, в Одеському державному університеті внутрішніх справ за сприяння Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні розпочала роботу Міжнародна науково-практична конференція «Медіація в судовій, правоохоронній та правозахисній системах», яка триватиме два дні.

img_9977З вітальним словом до учасників заходу звернувся ректор університету доктор юридичних наук, доцент генерал поліції третього рангу Іван Катеринчук, який відзначив: «Медіація в Україні на сьогодні набуває поширення в різноманітних сферах суспільних відносин і якщо ще декілька десятиріч тому про існування медіації, як альтернативного способу вирішення конфліктів знали переважно лише ті особи, які безпосередньо стояли у витоків формування та впровадження медіаційних практик, то на сьогодні зросла обізнаність як професійної психологічної й юридичної спільноти, так і громадськості. Зайнявши впевнені позиції у сфері сімейних відносин, медіація поступово впроваджується й в інших сферах».

img_0012«Сподіваємось, що наукові здобутки, висвітлені Вами під час конференції, слугуватимуть не лише викладенню останніх досягнень у царині юридичної науки, але й стануть підґрунтям у збагаченні всіх галузей права новими науковими ідеями, у розвитку національного законодавства та формування єдиної правоохоронної практики», – додав Іван Катеринчук, побажавши всім учасникам  конференції цікавих дискусій та плідної роботи.

img_9964У роботі конференції беруть участь Даніель Франц Зайберлінг, керівник проектів Фонду Ганса Зайделя в Україні, Республіці Молдова і Румунії – директор Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні; Олена Максимова – заступник директора/координатор проектів Фонду Ганса Зайделя в Україні; Сергій Максименко – академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, дійсний член Міжнародної ради психологів (США), голова Товариства психологів України, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор; Тетяна Степанова – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та господарського права ОНУ ім. І.І. Мечникова; img_0079Світлана Хаджирадєва – завідувач кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України, д. н. держ. упр., професор; Володимир Коссак – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу Львівського національного університету ім. І. Франка, Заслужений юрист України; Олександр Куракін – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права Донецького юридичного інституту МВС України;img_0010 Григорій Середа – доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту законодавства ВРУ; Мальвіна Данилова – Суддя Господарського суду міста Києва, асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка; Тамара Плэмэдялэ – адвокат, медіатор, викладач юридичного факультету Європейського університету Молдови та інші провідні науковці, державні службовці, працівники правоохоронних органів.

У ході обговорення проблематики конференції слово для виступу було надано Володимиру Коссаку, завідувачу кафедри  цивільного права і процесу Львівського національного університету ім. І. Франка, який у своїй доповіді торкнувся теми місця медіації в національному судочинстві.

img_0022Суддя Господарського суду міста Києва, асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка Мальвіна Данилова поділилася своїми думками з приводу медіації як невід’ємного елементу національного механізму захисту прав і свобод України.

З доповіддю на тему: «Медіація в системі публічного управління та публічної служби» на конференції виступила Світлана Хаджирадєва, завідувач кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України.

Наразі робота Міжнародної науково-практичної конференції «Медіація в судовій, правоохоронній та правозахисній системах» триває.

img_0087 img_0102 img_0068 img_0060 img_0056 img_0044 img_0041 img_0029 img_0025 img_0011 img_0004 img_9987 img_9985 img_9983 img_9958 img_0183 img_0196 img_0188 img_0177 img_0158 img_0156 img_0147 img_0119img_0121

Перейти до вмісту