• Українська
  • English
×

Університет традиційно зібрав наукову спільноту з нагоди Всесвітнього дня філософії

Цьогоріч понад 30 науковців України та зарубіжжя взяли участь у роботі круглого столу на тему: «Людина має право: філософсько-правовий та соціокультурний дискурс українського суспільства», приуроченого до Всесвітнього Дня філософії, який відбувся сьогодні, 15 листопада.

Проблемне поле дискусії склали наступні напрямки: права людини в Україні в контексті викликів сучасності; право на освіту в умовах глобалізаційних змін; соціокультурні виміри права.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????На відкритті засідання від імені керівництва університету й від себе особисто учасників круглого столу привітала завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін доктор філософських наук, професор Оксана Надибська. Вона нагадала, що Указом Президента України від 14 листопада 2017 року 2018 рік в Україні оголошено Роком реалізації правопросвітницького проекту “Я маю право!”. Як наголошується в документі: «Стратегічним завданням довгострокової національної програми “Я маю право!” є підвищення рівня знання українців щодо своїх прав у різних сферах життя, правової свідомості громадян та спроможності громад захищати свої права».

????????????????????????????????????????????????????????????????????????Учасники Круглого столу, доктори та кандидати наук, а також аспіранти та магістри, заслухали й обговорили наукові доповіді та повідомлення. Предметом зацікавленої полеміки стали соціальні, культурні, економічні й політичні аспекти прав людини та їхнє забезпечення в сучасній Україні, зокрема:

– оцінка відповідності українських реалій у контексті права на гідне життя згідно з європейськими соціальними стандартами;

– обговорення новітніх стандартів філософської професійної освіти та оцінка сучасних реформаційних процесів у освітній сфері у світлі реалізації права на освіту;

– політико-правова, соціальна й культурна функції держави та потенціал глобального громадянського суспільства у сфері забезпечення різноманітних аспектів права на безпеку;

– загальнотеоретичні та філософсько-правові підвалини сучасного дискурсу прав людини.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????Широку наукову дискусію викликали доповіді доктора філософських наук, професора Павла Ямчука на тему: «Філософське осмислення аксіологічної двоєдності «Людина – Право» в новітньому українознавчому контексті», доктора філософських наук Мар’яни Пальчинської на тему: «Інклюзивний освітній простір в умовах сучасної соціокультурної ситуації», а також демонстрація доктором юридичних наук, доцентом підполковником поліції Андрієм Бабенком можливостей інформаційно-пошукової системи IPAS BBtaS у реалізації права людей на кримінологічну безпеку.

Учасники круглого столу визнали, що у філософсько-правовому та соціокультурному дискурсі сучасного українського  суспільства значуще місце посідає проблема формування дієвого та ефективного механізму забезпечення прав кожного громадянина.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Перейти до вмісту