• Українська
  • English
×

Участь завідувача кафедри кримінального процесу ОДУВС у круглому столі «Актуальні питання здійснення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у доказуванні»

11 квітня 2017 року в Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відбувся круглий стіл, організований кафедрою кримінального та адміністративного права і процесу, на тему «Актуальні питання здійснення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у доказуванні».

dsc_2575Вказаний круглий стіл став першим науково-практичним заходом, присвяченим п’ятій річниці прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України.

У заході взяли участь науковці з Полтави, Харкова, Одеси, Львова. Зокрема, директор Полтавського юридичного інституту д.ю.н., проф., академік НАПрН України Н. О. Гуторова, заступник директора з навчальної та наукової роботи к.ю.н., доц. О. М. Лемешко, т.в.о. завідувача кафедри кримінального та адміністративного права і процесу д.ю.н., доц. І. А. Тітко, доцент кафедри к.ю.н. О. С. Шевчик, асистент кафедри к.ю.н. А. А. Бражник, асистент кафедри О. А. Панасюк та інші члени кафедри кримінального та адміністративного права і процесу.

dsc_2548До дискусії в рамках роботи круглого столу в режимі відеоконференцзв’язку долучилися науковці Львівського національного університету імені  Івана Франка, д.ю.н., проф., академік НАПрН України В. Т. Нор,  к.ю.н., доц. М.В. Багрій та к.ю.н., доц. В.В. Луцик.

Південний регіон представив Одеський державний університет внутрішніх справ в особі завідувача кафедри кримінального процесу к.ю.н. Ганни Тетерятник.

dsc_2628Виступи учасників заходу були присвячені проблемним питанням процесуального порядку проведення та використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій (далі – НСРД) у кримінальному провадженні працівниками правоохоронних органів, проблемам правореалізації НСРД у діяльності слідчих суддів апеляційних судів, використання результатів НСРД при розгляді кримінального провадження судами першої інстанції, питанням, які зумовлені специфікою НСРД та виникають при наданні правової допомоги захисником; спірним аспектам здійснення судового контролю при проведенні НСРД та ін.

Так, відкриваючи захід, проф. Н. О. Гуторова акцентувала увагу присутніх на необхідності дотримання розумного й справедливого балансу інтересів під час правореалізації інституту НСРД у кримінальному провадженні, оскільки, з одного боку – їх проведення суттєвим чином обмежує конституційні права й основоположні свободи людини та громадянина, а з іншого – результати НСРД дають можливість здійснювати розкриття та ефективне розслідування тяжких і особливо тяжких злочинів.

dsc_2620Досить жваву дискусію викликав виступ секретаря судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Полтавської області В. П. Томилка, який запропонував до обговорення проблемне питання порядку розсекречення ухвал та інших матеріалів досудового розслідування, що становлять процесуальну основу здійснення та використання результатів НСРД у кримінальному провадженні.

Завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого д.ю.н., проф. О. Г. Шило вказала у своєму виступі на виняткову важливість судового контролю при вирішенні питання правообмеження під час надання дозволу на проведення окремих НСРД.

20170411_110145Питання специфіки та проблематики тлумачення окремих норм КПК, що регламентують порядок здійснення НСРД, були прокоментовані завідувачем кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого д.ю.н., проф. О.В. Капліною.

Завідувач кафедри кримінального процесу ОДУВС к.ю.н. Ганна Тетерятник виступила із доповіддю на тему: «Перевірка і оцінка відомостей, одержаних за результатами проведення НСРД: окремі питання теорії та практики».

Прикметною особливістю круглого столу стала участь у ньому представників як академічної спільноти, так і широкого кола провідних практиків. Цікавими були не лише доповіді, а й подальше обговорення гострих питань царини кримінального процесуального права. Учасники заходу жваво обмінювалися думками, ідеями, викладали своє бачення означеної проблематики виходячи з тих позицій, які вони відстоюють на практиці. Диспути між суб’єктами (захисник (адвокат), слідчий, прокурор, суд (слідчий суддя)), що на практиці мають протилежні інтереси й мету в кримінальному провадженні, були надзвичайно пізнавальними, ґрунтовними і мали важливе значення як для науковців, так і самих практиків. Попри досить гострі дискусії, з приводу окремих проблемних питань, учасники наукового заходу в переважній більшості випадків приходили до спільного знаменника у визначенні шляхів можливих вирішень вказаних проблем теорії та правозастосування.

Підбиваючи підсумки «круглого столу», гості й організатори відзначили унікальність проведеного заходу, який зміг об’єднати провідних українських фахівців та практиків, став майданчиком для обговорення злободенних питань кримінального процесуального права і дав можливість, з одного боку, «почути» один одного сторонам у кримінальному процесі, а з іншого – академічне співтовариство мало можливість поділитися своїми напрацюваннями і в той же час отримати нову інформацію для подальшої наукової діяльності. Доповнювало формат проведеного наукового заходу присутність в ньому студентської молоді. Для майбутніх правників, які, можливо, стануть суддями, прокурорами, слідчими, адвокатами, було надзвичайно цінним взяти участь у круглому столі не лише з точки зору отримання знань та можливості поспілкуватися з провідними науковцями й практиками, але й для того, щоб зрозуміти, що право – це жива матерія, за чистоту, справедливість і гуманність якої слід боротися щодня. Наостанок всі учасники високо оцінили його проведення і відзначили вкрай важливу необхідність організації подібних спільних науково-практичних засідань і зустрічей, та висловили побажання й навіть окреслили певні тематичні напрямки для подальших наукових пошуків, дискусій і сфер можливої майбутньої співпраці.

Використані матеріали з сайту http://pli.nlu.edu.ua/?p=5089

Перейти до вмісту