• Українська
  • English
×

Участь представників ОДУВС у стажуванні в Університеті м.Сандомир (Республіка Польща)

Нещодавно у м. Сандомир (Республіка Польща) відбулось науково-педагогічне стажування «Заклади вищої освіти як середовище формування нового покоління правознавців», організатором якого виступив Гуманітарно-природничий Університет. Стажування проводилось згідно з ліцензією університету у сфері післядипломної освіти.

У стажуванні взяли участь науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти нашої держави, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти. Географія закладів вищої освіти України була різноманітною: Національний університет «Одеська юридична академія» (м. Одеса), Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ), Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (м. Харків) та ін.

img_4010Від Одеського державного університету внутрішніх справ у науково-педагогічному стажуванні взяли участь доцент кафедри публічного управління та адміністрування кандидат юридичних наук Андрій Кубаєнко з тезами у семінарі-тренінгу «Специфіка формування професійно-спеціалізованих компетенцій поліцейського в умовах викладання навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність Національної поліції України» та викладач кафедри публічного управління та адміністрування кандидат юридичних наук Олена Крижановська з тезами: «Юридична освіта як основний чинник формування правової культури працівників поліції».

Програма стажування включала в себе ознайомлення з діяльністю Університету через офіційний інформаційний портал вишу та ознайомлення зі спектром профільних спеціальностей у галузі права та навчально-методичними матеріалами.

Навчальне навантаження стажування становило 3 кредити (108 годин). За результатами стажування учасники, які успішно виконали програму, отримали сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування, що є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Перейти до вмісту