• Українська
  • English
×

«Сучасні проблеми юридичної науки та освіти в умовах розбудови правової держави»

2Саме за такою назвою відбулося засідання наукового гуртка курсантів та студентів Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ.

3У засіданні наукової секції були представлені результати досліджень курсантів і студентів Херсонського факультету, які проводилися під керівництвом викладачів кафедри професійних та спеціальних дисциплін.

Цікавими та інформативними були не лише доповіді, але й їх подальше обговорення, під час якого відбулася жвава дискусія, до якої долучилися завідувач кафедри Беніцький А.С.; професор, к.ю.н. професор кафедри Бараненко Р.В.; к.т.н., доцент, викладач кафедри Галаган О.Я.

4Учасники заходу обмінювалися думками щодо механізмів захисту майнових і особистих немайнових прав фізичних осіб, юридичних та психологічних аспектів збереження генофонду України в часі й просторі, перспектив розвитку конституціоналізму, кримінального та адміністративного права.

5Наприкінці заходу всі учасники високо оцінили його проведення і відзначили вкрай важливу необхідність організації подібних спільних науково-практичних засідань і зустрічей та висловили побажання у майбутньому продовжувати здійснювати такі зустрічі.

Найактивніші члени кафедрального наукового гуртка були нагороджені заохочувальними грамотами декана Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ.

Перейти до вмісту