• Українська
  • English
×

СТВОРЕНО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ ЛАБОРАТОРІЮ З ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ

На виконання рішення протоколу робочої наради з керівниками закладів вищої освіти МВС від 12.12.2017 р., рішенням Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ в університеті створено Науково-дослідну лабораторію з проблемних питань протидії наркозлочинності.

2Метою діяльності лабораторії є розробка інноваційного методологічного та науково-методичного забезпечення практичної діяльності Національної поліції України з питань протидії наркозлочинності, а також наукового та навчально-методичного забезпечення навчального процесу університету в означеному напрямі.

3Основними завданнями діяльності лабораторії є:

– здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок з проблем протидії наркозлочинності, спрямованих на забезпечення потреб МВС, НПУ, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і навчальний процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи;

– виконання науково-дослідних робіт з проблем протидії наркозлочинності, що направлені на забезпечення навчального процесу в Університеті;4

– оприлюднення результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах;

– пошук, вивчення та апробація передового досвіду роботи МВС, НПУ, правоохоронних органів іноземних держав з протидії наркозлочинності, інновацій в організації та проведенні навчального процесу інших закладів вищої освіти.5

Основними функціями наукової лабораторії є:

– надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг факультетам, кафедрам, іншим структурним підрозділам Університету, підрозділам МВС, НПУ;

6– залучення наукових і науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти до виконання науково-дослідних робіт з проблем протидії наркозлочинності;

– збір та узагальнення результатів наукових досліджень з проблем протидії наркозлочинності;

– участь у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів, підвищенні кваліфікації працівників Національної поліції України.

У своїй діяльності лабораторія тісно співпрацюватиме з практичними підрозділами Національної поліції України, зокрема, з Департаментом протидії наркозлочинності НПУ.

Перейти до вмісту