• Українська
  • English
×

СИТУАТИВНІ КОМПЛЕКСНІ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ: ТЕОРІЯ ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ ПРАКТИКОЮ

З метою підвищення практичної складової освітнього процесу підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції в Одеському державному університеті внутрішніх справ проведено ситуативне комплексне практичне заняття за темою «Реагування поліції на факт вчинення домашнього насильства» з курсантами 2-го курсу факультету № 2.

В сучасних умовах реформування системи правоохоронних органів гостро постає питання підготовки фахівців нової формації, здатних забезпечувати права та свободи громадян, протидіяти кримінальним правопорушенням, усувати причини та умови, які їм сприяли. Питання актуалізується й тим, що на теперішній час керівництвом МВС України визначено необхідність переходу до нової моделі підготовки працівників Національної поліції України, орієнтованої, перш за все, на отримання практичних навичок.

Якість професійної підготовки майбутніх поліцейських знаходиться у прямій залежності від форм і методів навчання, які обираються для реалізації педагогічних цілей. Ці форми та методи повинні бути професійно-орієнтованими, допомагати курсанту розробляти власний план професійної кар’єри, прогнозувати свій розвиток з урахуванням власних індивідуальних якостей, визначити головну мету й цілі кожного етапу, методи та технології досягнення професіоналізму.

Саме з метою опанування майбутніми поліцейськими практичних навичок реагування на реальні ситуації, в ОДУВС започатковано проведення ситуативних комплексних практичних занять «Лінія 102».

Захід проведено представниками науково-педагогічного складу кафедри адміністративного права та процесу, а також кафедри адміністративної діяльності ОВС та економічної безпеки.

Метою практичного заняття було надання курсантам знань щодо поняття домашнього насильства, видів, причин та умов його проявів; про правові основи протидії насильству та форми і методи діяльності працівників поліції, спрямованої на попередження, виявлення та припинення насильства в сім’ї; формування вмінь і навичок ведення такої діяльності; формування особистого ставлення до насильства в сім’ї як до грубого порушення прав людини та співчутливого ставлення до осіб, які страждають від такого насильства.

В ході заняття під час рольової гри в інтерактивній кімнаті було відпрацьовано практичні навички реагування на виявлені факти вчинення домашнього насильства.

Особливу увагу звернено на заходи особистої безпеки під час виклику на сімейну сварку, а також першочергові заходи реагування на факт вчинення домашнього насильства, документування факту насильства та дії дільничних офіцерів поліції в екстремальних ситуаціях, пов’язаних із припиненням насильства у сім’ї.

Засвоєні знання сприятимуть розв’язанню типових ситуацій, що виникають під час діяльності дільничних офіцерів поліції та працівників патрульної служби, а також допоможуть організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; складати необхідні службові та інші документи.

Перейти до вмісту