• Українська
  • English
×

СХВАЛЕНО КОНЦЕПЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ З ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Вченою радою університету схвалено Концепцію освітньої діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ з підготовки кадрів для підрозділів протидії наркозлочинності Національної поліції України.

Метою Концепції є розроблення механізму розвитку освітньої діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ з підготовки кадрів для підрозділів протидії наркозлочинності Національної поліції України за такими напрямами: первинна професійна підготовка; підготовка за ступенями вищої освіти «бакалавр» та «магістр»; підвищення кваліфікації кадрів.

Виконання Концепції сприятиме:

– створенню належних умов для підготовки висококваліфікованих кадрів для підрозділів протидії наркозлочинності Національної поліції України;

– формуванню сучасної матеріально-технічної бази для проведення заходів освітнього процесу університету за означеною спеціалізацією та поширенню її у майбутньому залежно від розвитку науково-технічного прогресу суспільства;

– ефективному використанню ресурсів університету для навчання за спеціалізацією з подальшим поглибленням практичного спрямування занять;

– забезпеченню підготовки та підтриманню професіоналізму працівників підрозділів протидії наркозлочинності Національної поліції України, що прямо пов’язане із розвитком фахових нахилів, здібностей, з урахуванням їх індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

– підтриманню гідного рівня фізичної підготовки, впевненому виконанню прийомів самозахисту, знанню навиків володіння табельною вогнепальною зброєю, вмінню правильно використовувати спеціальні засоби у відповідних умовах виконання службових обов’язків;

– підвищенню кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників університету за спеціалізацією;

– проведенню науково-практичних досліджень за спеціалізацією, що сприятиме взаємообміну теоретичним та практичним досвідом;

– формуванню позитивного іміджу працівника підрозділів протидії наркозлочинності Національної поліції України, який уособлюватиме рішучість та послідовність у боротьбі зі злочинами у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;

– забезпеченню реалізації партнерських відносини з державними структурами (підрозділами) та громадськими організаціями (об’єднаннями), діяльність яких пов’язана із: контролем легального обігу препаратів, що містять в собі наркоскладові компоненти; профілактикою стосовно наркозалежних осіб; пропагандою здорового способу життя без наркотиків тощо.

Загалом, виконання Концепції сприятиме формуванню цілісної, відкритої, гнучкої системи освітньої діяльності університету за спеціалізацією, орієнтованої на підвищення позитивного іміджу поліції та рівня довіри з боку громадськості.

Перейти до вмісту