• Українська
  • English
×

Розпочав свою роботу сайт наукового журналу «Юридичний бюлетень»

Одеський державний університет внутрішніх справ є одним зі співзасновників наукового журналу «Юридичний бюлетень», який був створений для розвитку наукових контактів між спеціалістами в області права як України, так і інших держав у 2015 році.

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 374, «Юридичний бюлетень» внесений до Переліку наукових фахових видань України в галузі юридичних наук.

Журнал видається три рази на рік.

Матеріали, що публікуються в ньому, належать до галузі юридичних наук (галузь знань: 08 «Право»; спеціальність 081 «Право») та розподіляються за наступними рубриками:

– загальнотеоретичні проблеми держави та права;

– питання цивільного, господарського та трудового права;

– адміністративне право та адміністративна діяльність;

– проблеми кримінального права та кримінології;

– кримінальний процес та криміналістика;

– оперативно-розшукова діяльність;

– юридична психологія та юридична освіта.

У журналі публікуються результати наукових досліджень учених закладів вищої освіти та наукових установ України, зарубіжних учених, ад’юнктів, аспірантів, докторантів, а також громадян, що ведуть наукові дослідження в порядку особистої ініціативи.

Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського прийнято на репозитарне зберігання номери наукового видання «Юридичний бюлетень», які представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

Окрім цього, науковий журнал зареєстровано також у наукометричній базі «Google Scholar».

Запрошуємо до співробітництва!

Сайт можна переглянути за посиланням http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua/

Перейти до вмісту