• Українська
 • English
×

РОЗПОЧАТО РОБОТУ РЕПОЗИТАРІЮ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

В Одеському державному університеті внутрішніх справ започатковано функціонування інституційного електронного архіву наукових праць.

Репозитарій Одеського державного університету внутрішніх справ – це інституційний електронний архів, що накопичує, систематизує і зберігає електронні версії творів, створених науково-педагогічними працівниками, аспірантами, докторантами, студентами, курсантами Одеського державного університету внутрішніх справ, а також надає до них постійний безкоштовний доступ за допомогою мережі Інтернет.

Призначенням Репозитарію є накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді результатів творчої діяльності, надання відкритого доступу до них засобами мережі Інтернет, поширення цих матеріалів у середовищі світового наукового-освітнього товариства.

Основними завданнями Репозитарію є:

 • забезпечення місця і способу централізованого і довготривалого зберігання в електронному вигляді повних текстів творів;
 • сприяння зростанню популярності університету шляхом представлення його наукової продукції у глобальній мережі;
 • збільшення цитування наукових публікацій працівників університету шляхом забезпечення вільного доступу до них за допомогою мережі Інтернет;
 • створення надійної і доступної системи обліку публікацій навчальних і наукових творів кафедр і окремих працівників.

Основними функціями Репозитарію є:

 • наукова, що спрямована на сприяння науково-дослідному процесу;
 • освітня, що спрямована на сприяння навчальному процесу;
 • довідково-інформаційна, що спрямована на задоволення інформаційних запитів з різних галузей знань;
 • кумулятивна, що спрямована на поповнення бібліотечного фонду оригінальними електронними документами та електронними копіями друкованих видань, а також їх збереження.

Репозитарій є універсальним за змістом науковим зібранням. Структура Репозитарію складається із спільнот (фондів) підрозділів університету у кореневому каталозі. Кожний фонд має зібрання наукових та навчально-методичних видань науково-педагогічних працівників, наукових робіт здобувачів вищої освіти.

До Репозитарію можуть бути залучені:

 • статті, монографії, підручники, лекційні і методичні матеріали, тематичні збірки, матеріали конференцій (препринти або постпринти);
 • наукові публікації працівників університету, здійснені в інших видавництвах, за умови відсутності заборони на їх розміщення в Репозитарії з боку видавництв;
 • автореферати дисертацій та дисертації, що захищені працівниками Одеського державного університету внутрішніх справ;
 • інші матеріали наукового, освітнього або методичного характеру за бажанням їх автора.

За видами електронних ресурсів Репозитарій не має обмеження. Це можуть бути будь-які електронні текстові дані, електронні числові дані, електронні зображення (відео, презентації), електронні звукові дані, електронні інтерактивні мультимедіа ресурси.

У теперішній час триває наповнення Репозитарія відповідними матеріалами.

Режим доступу: http://dspace.oduvs.edu.ua

Перейти до вмісту