• Українська
  • English
×

Профорієнтаційні заходи з майбутніми аспірантами університету та ознайомлення їх з матеріально-технічною базою вишу

img_9341img_9351 15-16 лютого, в рамках профорієнтаційної роботи, гарантом освітньо-наукової програми «Право» з підготовки докторів філософії Андрієм Бабенком спільно із першим проректором університету Володимиром Грохольським та завідувачем докторантури та аспірантури Іриною Теслюк проведено профорієнтаційну зустріч з майбутніми вступниками до аспірантури.

Абітурієнти отримали повну інформацію щодо умов вступу до аспірантури на денну та заочну форму навчання у 2021 році, особливостей навчання за освітньо-науковою програмою «Право» з підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 «Право» третього освітньо-наукового рівня img_9361img_9362вищої освіти, матеріально-технічної бази університету, аудиторного фонду, де навчаються здобувачі третього рівня підготовки. Їх ознайомлено з історією Одеського державного університету внутрішніх справ, кадровим забезпеченням університету, навчальними дисциплінами, які викладаються у аспірантурі (ад’юнктурі), у тому числі й з переліком дисциплін за вибором здобувача. Продемонстровано умови для навчання осіб з особливими потребами, спеціалізовану інтерактивну аудиторію. Наголошено на політиці університету щодо дотримання академічної доброчесності, студентськоцентриського підходу тощо. Після цього абітурієнтів ознайомили з матеріально-технічною базою університету: зі  спеціалізованими аудиторіями, читальним залом, залом для проведення конференцій, лекційними залами, науково-дослідою лабораторією, навчальними полігонами, які забезпечені мультимедійним обладнанням, а також закладом харчування, спортивними залами та спортивним майданчиком,  медичним центром, юридичною клінікою тощо

За результатами зустрічі майбутні абітурієнти виявили зацікавленість до навчання в Одеському державному університеті внутрішніх справ.

img_9334img_9335img_9340img_9375img_9376img_9370img_9381img_9380img_9383img_1472 img_1473  img_1479 img_1481 img_1482 img_1483  img_1487 img_1491 img_1496 img_1503 img_1505 img_1514
Перейти до вмісту