• Українська
  • English
×

«Проблеми забезпечення прав людини в світлі Загальної декларації прав людини»

Саме під такою назвою 08 грудня 2017 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулась X Всеукраїнська наукова конференція молодих учених, присвячена Дню прийняття Декларації прав людини.

Участь у конференції взяли молоді викладачі, ад’юнкти, аспіранти, здобувачі, магістри, студенти та курсанти вищих навчальних закладів України.

Відкрив науковий захід проректор університету – директор навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання кандидат юридичних наук, доцент підполковник поліції Андрій Холостенко, який привітав учасників конференції та зазначив, що значення Загальної декларації прав людини, черговій річниці якої присвячена наша зустріч, неможливо переоцінити, оскільки вона стала одним із перших юридично зобов’язуючих правозахисних інструментів, що поклали початок прийняттю на себе державами відповідальності в галузі прав людини. В свою чергу, для нас з вами, як для людей, на яких покладено професійний обов’язок захищати життя, честь і гідність громадян, цей документ одночасно є й своєрідним етичним кодексом, дотримання якого сприятиме провадженню правових механізмів становлення справедливої, соціально орієнтованої та економічно розвиненої держави.

«Я абсолютно переконаний, що цей процес неможливий без реальних кроків на шляху створення дієвої системи правозахисту й наповнення реальним змістом закріпленого в Конституції України принципу визнання людини найвищою соціальною цінністю. Тож, хотів би побажати всім учасникам конференції плідної роботи, приємних годин спілкування, цікавих нових знайомств, а гостям – ще й приємного побачення з нашим чудовим містом», – додав Андрій Холостенко.

Далі слово для виступу було надано аспіранту ОДУВС Бібік І.С., яка торкнулася теми явища булінгу в загальноосвітньому навчальному закладі як фактора учинення неповнолітніми злочинів проти життя та здоров’я особи у Причорноморському регіоні України.

Про актуальні проблеми розвитку інклюзії в умовах освітньої реформи України розповіла студентка 3-го курсу факультету № 4 ОДУВС Пугіна В.С.

Студентка 2-го курсу магістратури ОДУВС Расторгуєва В.А. поділилася своїми думками з приводу розвитку вищої юридичної освіти в Україні.

Цього дня зі своїми доповідями також виступили: аспірант кафедри адміністративного права та адміністративного процесу ОДУВС Боксгорн А.В.; студент 1-го курсу магістратури факультету № 4 ОДУВС Корнієнко Б.П.; студент 3-го курсу факультету № 4 ОДУВС Кузьміних А.Ю.; студент 1-го курсу факультету № 4 ОДУВС Фанік А. та інші.

Робота конференції проводилась у рамках таких секцій, як: історія формування національної держави та становлення національного права; сучасний стан та перспективи розвитку правової системи України; конвергенція сучасних правових систем; права людини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку; муніципальна влада в системі публічної влади в Україні.

Зауважимо, що за матеріалами конференції видано збірник тез, у якому висвітлено результати наукових досліджень учасників даного заходу.

Перейти до вмісту