• Українська
  • English
×

«Правові, психологічні та педагогічні проблеми профілактики правопорушень»

28 жовтня 2016 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові, психологічні та педагогічні проблеми профілактики правопорушень».

Участь у конференції взяли провідні українські фахівці, представники науково-педагогічного складу, ад’юнкти, аспіранти, здобувачі, магістри, студенти та курсанти вищих навчальних закладів України, які здійснюють науковий пошук за напрямами роботи конференції.

Відкрив пленарне засідання перший проректор університету кандидат юридичних наук, доцент полковник поліції Сергій Албул, який привітав учасників конференції та зазначив, що актуальність обговорюваних проблем не викликає сумнівів, оскільки, одним із важливих пріоритетів України як сучасної європейської держави є боротьба зі злочинністю та її профілактика.

Перший проректор зауважив, що належне виконання профілактичної діяльності можливе на основі поєднання зусиль законодавчої та виконавчої гілок влади, судової системи. Правова складова профілактичної діяльності не буде дієвою без соціально-виховного супроводу, щоденної роботи педагогів із дітьми та їх батьками, правового виховання за участі ЗМІ, належного медичного супроводу материнства й розвитку дитини, якісної діяльності наркологічних й психіатричних установ, системи реінтеграції правопорушника у суспільство на основі, наприклад, процедур відновного правосуддя.

«Проведення сьогодні в Одеському державному університеті внутрішніх справ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правові, психологічні та педагогічні проблеми профілактики правопорушень» є логічним кроком на шляху залучення вчених та практиків до вирішення нагальних проблем сучасної профілактики правопорушень в нашій країні»,- зазначив Сергій Албул.

У ході роботи конференції учасники представили доповіді на теми: «Профілактика корупційних правопорушень в службовій діяльності Національної поліції України (психологічний аспект)», «Кримінологічна політика та її фахове забезпечення: реалії та перспективи в Україні», «Психологічне обґрунтування змін у законодавстві як фактору попередження правопорушень», «Профілактика виникнення психологічних бар’єрів в діяльності особистості», «Комплексна профілактика правопорушень, вчинених проти дітей та за участі дітей», «Інформаційні адикції в основі деструктивної поведінки особистості», «Особливості роботи психологів з «проблемними» дітьми та підлітками в умовах рекреації» тощо.

Обговорення проходило у наступних напрямках: «Кримінологічні аспекти запобігання правопорушень» та «Психологічні засади профілактики правопорушень».

Слід відзначити, що за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції буде опубліковано збірку тез, у якій будуть висвітлені результати наукових досліджень учасників даного заходу.

Перейти до вмісту