• Українська
  • English
×

«Права людини та їх реалізація в Україні»

Саме під такою назвою 7 грудня в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулась XІ Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 70-річчю Загальної Декларації прав людини.

Участь у конференції взяли молоді науковці, ад’юнкти, аспіранти, магістри, студенти та курсанти закладів вищої освіти України.

Відкрив науковий захід завідувач кафедри державно-правових дисциплін ОДУВС доктор юридичних наук, професор Дмитро Калаянов, який зазначив, що ця конференція для нас особлива, адже вона проходить у рамках ювілейних заходів з приводу 70-річчя Загальної декларації прав людини. Це перший в історії людства універсальний міжнародно-правовий акт, у якому держави – члени ООН погодили та урочисто проголосили основні права та свободи людини.

«Сучасна ситуація в Україні та світі підсилює й актуалізує значимість Загальної декларації прав людини, прихильність принципам якої вимагає політичної волі як нашої держави, так і світової спільноти в цілому. На жаль, сьогодні, незважаючи на загальне визнання прав і свобод людини, постійно постають нові виклики, що зумовлюють потребу в інституційній реформі органів влади, громадських організацій та існуючих механізмів, покликаних забезпечувати захист прав людини. Своєчасне реагування на загрози та негативні тенденції в цій сфері не тільки сприятиме змістовному наповненню принципу визнання людини найвищою соціальною цінністю, а й забезпечить подальший розвиток цього правового інституту. Я впевнений, що сьогодні будуть висловлені цікаві та корисні пропозиції з означених питань, і наша зустріч допоможе нам оцінити результати вжитих заходів і обговорити подальші дії з модернізації вітчизняної системи правозахисту», – додав Дмитро Калаянов.

Далі слово для виступу було надано викладачу кафедри державно-правових дисциплін ОДУВС Боксгорн А.В., яка представила доповідь на тему «До питання про принцип фіскальної достатності».

Про право на судовий захист як конституційну гарантію захисту прав людини розповіла студентка 2 курсу факультету №4 ОДУВС Стрельчук А.В.

Курсант факультету №3 ОДУВС Велика А.В. торкнулася теми поверхневої перевірки як превентивного поліцейського заходу: актуальні проблеми правореалізації та шляхи їх вирішення.

Студент 4 курсу факультету №4 ОДУВС Кузьміних А.Ю. поділився своїми думками з приводу індексу прав людини в Україні крізь призму міжнародної соціальної статистики.

Цього дня зі своїми доповідями також виступили: студентка 1 курсу 1 групи факультету  № 4 ОДУВС Гаврилюк А.В.; студент 1 курсу факультету №4 ОДУВС Кваша В.В.; студент 4 курсу факультету №4 ОДУВС Петрик М.П.; студентка 3 курсу факультету №4 ОДУВС Натяжко М.С.; студентка 3 курсу факультету №4 ОДУВС Савицька Т.О.

Робота конференції проводилась у рамках таких секцій як: історичні аспекти формування прав людини та громадянина; права людини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку; забезпечення прав людини правоохоронними органами України; проблеми реалізації прав людини в Україні.

Зауважимо, що за матеріалами конференції буде видано збірник тез, у якому висвітлено результати наукових досліджень учасників даного заходу.

 

 

 

 

 

Перейти до вмісту