• Українська
  • English
×

Поєднання практичної складової у підготовці студентів ОДУВС

Відповідно до вимог статті 45 Кримінального процесуального кодексу України, захисником у кримінальному провадженні є адвокат, відомості про якого внесені до Єдиного реєстру адвокатів України та стосовно якого в Єдиному реєстрі адвокатів України не міститься відомостей про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю.

davОднак, оволодіння таким фахом передбачає набуття глибоких знань та практичних навичок із кримінально-правових, цивільно-правових, адміністративно-правових дисциплін тощо. Беззаперечно, що потужним арсеналом такої «зброї» володіють практикуючі адвокати, а якщо це поєднується з ґрунтовною науковою базою і професійною практичною майстерністю, то результат завжди перевищує навіть найвибагливіші очікування.

29 листопада доцент кафедри публічного управління та адміністрування факультету № 2 кандидат юридичних наук, доцент Андрій Кубаєнко спільно з практикуючим адвокатом Олександром Зубрицьким провів бінарне заняття зі студентами 1-го курсу факультету № 4 з навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» на тему: «Адвокатура України».

davПід час заняття студентам було роз’яснено, що на сьогодні доступ до професії адвоката є найактуальнішим питанням, враховуючи останні зміни до Конституції України, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 р. Отже, юристи, які займаються судовою практикою та не є адвокатами, не зможуть провадити свою діяльність, оскільки представництво, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 131-1 та ст. 131-2  Конституції України, виключно прокурорами або адвокатами у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 01.01.2017 р.; у судах апеляційної інстанції – з 01.01.2018 р.; у судах першої інстанції – з 01.01.2019 р. (п. 11 ч. 16-1 Перехідних положень Конституції України), крім представництва в суді в трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними або дієздатність яких обмежена (ст. 131-2 Конституції України).

Заняття проводилось у формі активного діалогу. Студенти ставили запитання з найактуальніших аспектів щодо особливостей адвокатської діяльності та проблем гарантування прав адвокатів, механізму їхнього захисту та реалізації. Особливу зацікавленість у здобувачів вищої освіти викликали питання щодо процедури допуску до складення кваліфікаційного іспиту та порядку його складання.

 

Перейти до вмісту