• Українська
  • English
×

Поповнення книжкової скарбниці ОДУВС

Працівниками кафедри адміністративної діяльності ОВС та економічної безпеки факультету №2 і кафедри кримінального права та кримінології факультету №1 було підготовлено та опубліковано наступні навчальні видання:

  1. Законодавчі та нормативні акти про запобігання корупції : Хрестоматія. / уклад. Катеринчук І.П., Шелехов А.О., Плужнік О.І., Корнієнко М.В. – Одеса, видавець Букаєв В.В., 2018. – 432 с.
  2. Економічна теорія : підруч. / Головченко О.М., Шелехов А.О., Головченко М.Ф. та ін. за заг. ред. А.О. Шелехова – Одеса, ОДУВС, 2017. – 160 с.

Зазначені видання підготовлені з урахуванням навчальних потреб дисциплін, які включені до навчальних планів підготовки курсантів, студентів та слухачів, а також працівників Національної поліції, які проходять першопочаткову підготовку та перепідготовку в ОДУВС.

Сьогодні, 13 червня, зазначені видання передані до бібліотеки ОДУВС.

Перейти до вмісту