• Українська
  • English
×

ОДУВС УВІЙШОВ ДО СКЛАДУ РАДИ КОЛЕКТИВНИХ ЧЛЕНІВ ФАХОВОГО ЮРИДИЧНОГО ЖУРНАЛУ «ПРАВО УКРАЇНИ»

Періодичний фаховий юридичний журнал «Право України» на сьогодні є осередком реалізації творчого й інтелектуального потенціалу, а також місцем для професійної дискусії вчених-правознавців та юристів-практиків із актуальних державно-правових проблем.

2Засновниками журналу є Національна Академія правових наук України, Генеральна прокуратура України, Міністерство юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Спілка адвокатів України.

Примітно, що партнерами журналу виступають Рада Європи, Агентство США з міжнародного розвитку та Міністерство закордонних справ України.

Журнал входить до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук (доктора філософії), а також внесено до Міжнародних наукометричних баз даних «Index Copernicus International», «HeinOnline» та «EBSCO Publishing Inc.».

Під егідою наукового журналу на сьогодні реалізуються всеукраїнські проекти «Скарбниця пам’яток українського права» та «Скарбниця світової правничої думки».

Співпраця між Одеським державним університетом внутрішніх справ та юридичним журналом «Право України» сприятиме відновленню та утвердженню українських правових традицій, підвищенню рівня обізнаності українців щодо кращих взірців світової правничої думки, розвитку вітчизняної юридичної науки та правової свідомості, укоріненню правової культури, зміцненню української державності.

Перейти до вмісту