• Українська
  • English
×

ОДЕСЬКІ ВЧЕНІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ ЗАХОДІ З ПРОБЛЕМ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

У період з 07 по 08 вересня 2017 року на базі Академії Державної пенітенціарної служби за підтримки «Всеукраїнської асоціації кримінального права», Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Запорізького та Чернігівського місцевих осередків громадської організації відбулося засідання ІІІ Міжнародного круглого столу «Кримінальне право: традиції та новації», присвяченого вшануванню пам’яті видатного вченого, Героя України, академіка Володимира Володимировича Сташиса.

2Вказаний науковий захід був проведений з метою об’єднання зусиль вчених, законодавців та практиків, спрямованих на вдосконалення системи протидії злочинності, а також пристосування її до сучасних кримінально-правових, кримінально виконавчих та кримінологічних викликів. Цілями круглого столу було сприяння збереженню та примноженню традицій і цінностей наукової школи на всіх етапах її становлення та розвитку; забезпечення доступу для вчених, здобувачів та практичних працівників-юристів до інформації про реалізацію правової реформи у світі та в Україні, вдосконалення юридичної науки, зв’язку теорії і практики, обговорення проблем гармонізації національного законодавства з законодавством Європейського Союзу, обговорення практичних проблем кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права.

3Участь у засіданні взяли органи місцевої влади та місцевого самоврядування, а також близько 140 науковців та практиків з України, Польщі, Грузії,  Республіки Башкортостан, Казахстан, Білорусь. Вказаний захід широко висвітлювався у засобах масової інформації.

Одеський державний університет внутрішніх справ був представлений вітальним виступом ректора – д.ю.н. генерала поліції третього рангу І.П. Катеринчука, першого проректора університету, к.ю.н., доцента полковника поліції С.В. Албула та науковим виступом завідувача кафедри теорії та історії держави і права, д.ю.н., доцента підполковника поліції А.М. Бабенка.

4Зокрема, І.П. Катеринчук та С.В. Албул від імені колективу і керівництва ОДУВС привітали організаторів та учасників наукового заходу та побажали їм творчого натхнення, плідної співпраці та конструктиву у виробленні шляхів вдосконалення системи протидії злочинності. Між керівництвом Академії Державної пенітенціарної служби та Одеського державного університету внутрішніх справ було укладено договір про співпрацю.

У свою чергу, А.М.Бабенко виступив з науковою доповіддю за темою «Актуальні проблеми вивчення географії злочинності: деякі питання теорії та практики», під час якої вчений поділився з учасниками конференції досвідом ОДУВС із взаємодії вищого навчального закладу із законодавчими та територіальними практичними органами України з питань вдосконалення законодавства та інформаційно-аналітичного забезпечення протидії злочинності. Великий інтерес у учасників конференції викликали: історичний та міжнародний досвід у застосуванні кримінологічної картографії  у протидії злочинності; особливості співпраці науковців ОДУВС з територіальними органами поліції та прокуратури, зокрема, Приморського р-ну та прокуратури №4 (Суворовського р-ну) і т.д. міста Одеси в удосконаленні інформаційно-аналітичної діяльності на основі географічних інтерактивних технологій; рекомендації з вирішення  тактичних та стратегічних завдань з аналізу та протидії злочинності у особливо великому місті.

Вказаний науковий досвід пригорнув увагу місцевих засобів масової інформації і широко висвітлювався серед громадськості Чернігівської області та на каналі УТ-1. За ініціативою місцевих ЗМІ та пропозицією організаторів заходу, доктори юридичних наук А.М.Бабенко та професор М.В. Карчевський (ЛДУВС – Луганська обл.) були запрошені на телебачення, де взяли участь у обговоренні проблем науково-практичного забезпечення практики протидії злочинності.

Перейти до вмісту