• Українська
  • English
×

НОВІТНІ МЕТОДИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Вийшов друком новий підручник: Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень: підручник. / Цільмак О.М., Користін О.Є., Заєць О.М., Албул С.В. та ін.; за заг. ред. О. М. Цільмак. – Одеса: Фенікс, 2017. – 352 с. – з іл.

Підручник «Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень» є своєрідною «методичною скарбничкою слідчого». У ньому чітко та послідовно викладено: суть того чи іншого методу, головна мета методу, правила та умови застосування методу, переваги та недоліки застосування методу, очікувані результати від методу, необхідні матеріали для застосування методу, термін активного застосування методу; алгоритм застосування методу на етапах його реалізації (підготовчому, основному та заключному). Читачеві пропонуються конкретні шляхи реалізації того чи іншого модернізованого або авторського методу.

Метою підручника є підвищення рівня якості досудового розслідування кримінальних правопорушень шляхом озброєння осіб, які навчаються, суб’єктів досудового розслідування комплексом методів.

Підручник призначений для практичного опанування курсантами та студентами юридичних факультетів ВНЗ МВС України креативних способів досудового розслідування. Він підготовлений для більш глибинного вивчення матеріалу з навчальної дисципліни «Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень». Він дозволить сформувати у осіб, які навчаються, практичні уміння використовувати та застосовувати сучасні методи під час попередження, профілактики, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень.

Підручник «Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень» буде корисним студентам, курсантам та слухачам ВНЗ, науково-педагогічному персоналу ВНЗ, працівникам органів правопорядку.

Перейти до вмісту