• Українська
  • English
×

НОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

2Зараз в основі розвитку сучасного постіндустріального, інформаційного суспільства лежить не матеріальне виробництво, а виробництво знань та інформації. З’являється нова високотехнологічна злочинність, яка представляє собою складну й відносно нову арену для правоохоронних органів, яка проявляється і в торгівлі людьми, наркотиками, і в різного роду шахрайствах і вбивствах. Кримінальні організації стають більш складними й динамічними, ніж раніше. А завданням правоохоронної діяльності повинна бути готовність до цієї зростаючої складності й зменшення впливу кримінального середовища на наше суспільство.

3На даний час поліцейська діяльність перебуває в стані змін як в оперативній тактиці, так і в організаційних структурах. Впроваджуються нові ідеї щодо скорочення злочинності та зміни стратегій короткострокової й довгострокової політики. Найбільш поширеною з нинішніх змін у філософії боротьби зі злочинністю та у поліцейській практиці є кримінальний (розвідувальний) аналіз.

4Саме тому, з метою реалізації Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року, Концепції реформування освіти, затвердженої Наказом МВС України від 25 листопада 2016 р. № 1252, на виконання положень Наказу МВС України від 06 червня 2018 р. № 479 «Про вдосконалення підготовки поліцейських у ЗВО МВС», в Одеському державному університеті внутрішніх справ з нового навчального року запроваджено нові навчальні дисципліни для майбутніх поліцейських: «Основи кримінального аналізу» (для здобувачів освітнього ступеню «бакалавр») та «Кримінальний аналіз» (для здобувачів освітнього ступеню «магістр»).

Слід зазначити, що, крім цього, за ініціативою керівництва Одеського державного університету внутрішніх справ була відкрита перша на теренах України Науково-дослідна лабораторія з проблемних питань кримінального аналізу, яка є найбільш адаптованою до завдань, що стоять перед Національною поліцією України.

Перейти до вмісту