• Українська
  • English
×

НОВА МОНОГРАФІЯ ВИДАТНОГО НАУКОВЦЯ

2Вийшов друком новий твір завідувача кафедри українознавства Одеського державного університету внутрішніх справ, доктора історичних наук, професора, Почесного професора ОДУВС Семена Антоновича Цвілюка:

Українська держава. 25 років незалежності: Національно-демократичні перетворення новітньої історичної доби: 1991-2016: монографія. – Одеса: Астропринт, 2017. – 364 с.

В монографії підсумовуються й осмислюються найважливіші історичні події, пов’язані зі становленням незалежної Української держави як суб’єкта міжнародного співтовариства, що відбувалися упродовж 1991-2016 р.р. Розкриваються складні й динамічні процеси оновлення українського суспільства після ухвалення Акта проголошення незалежності України, водночас відображено труднощі, що постали перед українським народом на шляху суспільно-політичних та соціально-економічних перетворень в контексті посткомуністичних трансформацій. Особлива увага у книзі приділена подіям, пов’язаним з епохальними викликами ХХІ століття, що являють собою надзвичайно складну сторінку історії сучасної України, – Помаранчевій революції 2004-го, Революції гідності 2014-го років та захисту їх завоювань від внутрішніх та зовнішніх ворогів країни.

Книга пропонується всім, хто цікавиться новітнім періодом історії України.

Перейти до вмісту