• Українська
  • English
×

НАУКОВЕ ОПРАЦЮВАННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

28 квітня 2017 р. в Одеському державному університеті внутрішніх справ проведено Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності з протидії організованій злочинності».

2У конференції взяли участь науковці, ад’юнкти, аспіранти, здобувачі та юристи-практики – представники України, Казахстану, Чехії та Люксембурга.

Метою конференції вбачалося дослідження проблем оперативно-розшукової протидії організованій злочинній діяльності та шляхів їх подолання у сучасних умовах.

Слід зазначити, що організована злочинність стає сьогодні суттєвим фактором посилення соціальної напруги і дестабілізації суспільних відносин, перешкоджає оздоровленню економіки. Посилюються процеси зрощення економічної та загальнокримінальної злочинності, лідерів злочинних угруповань з корумпованими посадовими особами органів влади і управління, правоохоронних органів. Організована злочинність є і залишається одним з факторів гальмування суспільного розвитку, а її масштаби – є реальною загрозою проведення соціально-економічних реформ та входження України у світове співтовариство.

Конференція як для науковців, так і для практиків стала нагодою обговорити наявні проблеми, що стосуються протидії організованій злочинності. Наука і практика мають йти поруч і надалі. Саме для удосконалення теоретичних і практичних навичок правоохоронців, для отримання відповідей на проблемні питання протидії організованій злочинності сьогодні проводився цей захід.

Напрямами роботи конференції були визначені наступні:

– Проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України.

– Напрями оперативно-розшукової протидії організованій злочинності.

– Актуальні проблеми підготовки працівників оперативних підрозділів Національної поліції.

За результатами роботи конференції підготовлено збірник доповідей і тез, який буде розміщений на офіційному сайті Одеського державного університету внутрішніх справ.

Перейти до вмісту