• Українська
  • English
×

Міжнародна науково-практична конференція в ОДУВС

12 жовтня 2016 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулась ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку адміністративного права України». 

img_0429У роботі конференції взяли участь провідні українські та іноземні науковці, серед яких й представники науково-педагогічного складу нашого університету, а також студенти, аспіранти, ад’юнкти та докторанти.

Основні напрями роботи наукового заходу – це: «Адміністративне право України в сучасних умовах державотворення», «Відповідальність в адміністративному праві» та «Організаційно-правове забезпечення діяльності Національної поліції України».

img_0423На початку заходу до гостей та учасників конференції зі вступною промовою та привітаннями звернувся ректор університету доктор юридичних наук, генерал поліції третього рангу Іван Катеринчук. Він наголосив на тому, що переважна більшість науковців, що беруть участь у конференції репрезентують науку адміністративного права і це дозволяє з оптимізмом дивитися у майбутнє, адже саме учені з адміністративного права, досліджуючи норми, що встановлюють правила функціонування органів публічної адміністрації, їх посадових та службових осіб, в умовах дії нових Законів України «Про державну службу», «Про Національну поліцію», «Про адміністративні послуги», нового антикорупційного законодавства, реформування правоохоронної та судової систем, децентралізації влади в Україні, спроможні надати слушні пропозиції, спрямовані на реформування системи публічної адміністрації, забезпечення її надійного функціонування, розвиток системи надання адміністративних послуг, реформування органів правоохоронної системи України та державної служби.

img_0437Ректор зазначив, що метою сьогоднішньої конференції є вироблення відповідних потребам часу наукових та практичних рекомендацій розвитку системи органів публічної адміністрації, особливо правоохоронних органів з урахуванням міжнародно-правових стандартів, вимог Європейського Союзу та українських особливостей.

«Упевнений, що за результатами роботи конференції нами буде сформульована квінтесенція передової адміністративно-правової думки, запропоновані слушні практичні пропозиції для впровадження їх у практичну площину, а обговорювані на сьогоднішній конференції ідеї та рекомендації сприятимуть подальшому розвитку теорії адміністративного права, удосконаленню системи органів публічної адміністрації та їх функціонування взагалі, та органів правопорядку зокрема», – додав Іван Катеринчук.

img_0439Далі слово для виступу було надано завідувачу кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету доктору юридичних наук, професору Колпакову Валерію Костянтиновичу, який поділився своїми думками з приводу генезису та інституалізації адміністративного права.

Наступний доповідач завідувач кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені І.І. Мечникова доктор юридичних наук, професор Миколенко Олександр Іванович торкнувся теми адміністративного права: історії, сьогодення і майбутнього.

img_0454У цей день із доповідями також виступили завідувач кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ України доктор юридичних наук, професор Кузьменко Оксана Володимирівна, професор кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Берлач Анатолій Іванович,  завідувач сектором Інституту законодавства Верховної Ради України доктор юридичних наук, професор Кузніченко Сергій Олександрович та інші науковці.

img_0433Під час роботи конференції було представлено наукові доповіді на такі теми, як: «Деякі питання адміністративно-правового статусу громадських об’єднань», «Зарубіжний досвід надання державних послуг (на прикладі Канади)», «Недоліки законодавчого закріплення принципу верховенства права в аспекті реалізації адміністративних процесуальних правовідносин», «Нова адміністративна відповідальність як засіб забезпечення прав людини і громадянина», «Автоматизований облік адміністративних правопорушень як умова забезпечення законності в діяльності органів Національної поліції України» тощо.

За матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стан та перспективи розвитку адміністративного права України» видано збірник тез, у якому висвітлено результати наукових досліджень учасників даного заходу.

Перейти до вмісту