• Українська
  • English
×

Міжнародна науково-практична конференція в ОДУВС

24 березня 2017 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулась VI Міжнародна науково-практична конференція «Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток».

dsc_0016Протягом наукового заходу були обговорені питання за такими напрямами, як: «Психолого-педагогічні засади становлення особистості професіонала», «Соціокультурні аспекти становлення особистості професіонала в умовах глобалізації», «Організаційно-правові засади підготовки майбутніх фахівців соціономічного профілю», «Інформаційні та комп’ютерні технології в професійному становленні фахівців у виші», «Педагогічні засади профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю».

На початку заходу перший проректор університету кандидат юридичних наук, доцент полковник поліції Сергій Албул привітав гостей та учасників конференції і зазначив, що актуальність обговорюваних проблем не викликає сумнівів, оскільки одним із важливих пріоритетів України як сучасної європейської держави є прагнення до загальноєвропейського і світового простору.

Велике число робіт з вивчення професійного ставлення особистості на різних етапах її розвитку, з одного боку, свідчить про актуальність, великий інтерес до даної проблематики, про високе її прикладне значення, з іншого – про наростання і невичерпність проблем, пов’язаних із дослідженнями особистості професіонала взагалі (юриста, педагога, лікаря, економіста) і майбутнього фахівця соціономічного напрямку, безпосередньо.

«Я сподіваюсь, що під час роботи конференції провідні вчені, ад’юнкти (аспіранти) обговорять дискусійні питання, пов’язані з актуальними проблемами становлення особистості професіонала та запропонують свої авторські підходи щодо удосконалення діяльності ВНЗ України та професійної підготовки фахівців», – додав Сергій Албул.

Далі слово для виступу було надано професору кафедри психології та педагогіки факультету № 3 ОДУВС доктору психологічних наук Сергію Яковенку, який поділився своїми думками з приводу психологічних чинників успішності професійно-психологічного тренінгу майбутніх правоохоронців.

Наступний доповідач доцент кафедри мистецтвознавства та загальногуманітарних дисциплін МГУ (м. Одеса) кандидат історичних наук Наталія Серебряннікова торкнулася теми підготовки до переговорів: як працювати з інформацією в мережі Інтернет.

Професор кафедри загальногуманітарних дисциплін Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса) доктор педагогічних наук Галина Яворська у своїй доповіді порушила питання формування конфліктологічної компетентності майбутніх правоохоронців.

dsc_0011Під час роботи конференції було представлено наукові доповіді на такі теми, як: «Соціально-психологічні впливи, процеси глобалізації та розвиток особистості професіонала», «Медіативна компетентність адвоката при вирішенні юридичних конфліктів в кримінальному провадженні», «Аутопсихологічна компетентність у складі особистісно-професійного становлення менеджера навчального закладу», «Методологічні проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців у системі вищої освіти», «Розвиток професійного потенціалу працівників оперативних підрозділів МВС», «Технологізація педагогічної діяльності», dsc_0004«Особливості дезадаптації студентів-медиків», «Порядок ознайомлення ад’юнктів зі складовими професійної діяльності в площині методологічної культури», «Погляди вчених на проблему полікультурного виховання», «Професійна культура менеджера освіти: понятійний аспект».

За матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції «Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток» видано збірник тез, у якому висвітлено результати наукових досліджень учасників даного заходу.

Перейти до вмісту