• Українська
  • English
×

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави»

 

30 березня 2017 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулася IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави».

Участь у конференції взяли науковці, ад’юнкти, аспіранти, здобувачі та юристи-практики, які здійснюють науковий пошук за напрямами роботи конференції.

В умовах демократичних перетворень, конституційної, адміністративної реформ, реформи місцевого самоврядування, реформ у правоохоронній сфері невідкладним завданням є розбудова громадянського суспільства та правової держави. Це передбачає, насамперед, створення нових інститутів і реформування існуючих органів влади, покликаних забезпечити інтереси людини, держави та суспільства.

Робота конференції була організована у рамках таких секцій:

  1. Соціально-правові та економічні проблеми розвитку держави: пріоритети та перспективи.
  2. Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративного процесу.
  3. Актуальні проблеми адміністративної діяльності Національної поліції України.
  4. Актуальні проблеми професійної підготовки працівників правоохоронних органів.
  5. Актуальні проблеми кримінального провадження та оперативно-розшукової діяльності.
  6. Актуальні проблеми кримінального права, кримінально-виконавчого права та кримінології.

Слід наголосити на тому, що перебуваючи в процесі демократичного державотворення, Україна від самого свого постання як незалежної держави рішуче відмовилась від принципів, методів та засобів пережитого нею в ХХ столітті тоталітарного минулого, обравши шлях побудови державності на принципах гуманізму, демократії, захисту прав і свобод громадянина. Така стратегія і розуміння мети, засад та завдань органів охорони законності та правопорядку, визначає й перспективні положення подальшого розвитку української поліції.

За підсумками роботи науково-практичної інтернет-конференції прийнято рекомендації та буде опубліковано збірку тез, у якій будуть висвітлені результати наукових досліджень учасників заходу.

Перейти до вмісту