• Українська
  • English
×

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави»

30 березня 2018 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулася X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави».

Участь у конференції взяли науковці, ад’юнкти, аспіранти, здобувачі та юристи-практики, які здійснюють науковий пошук за напрямами роботи конференції.

В умовах демократичних перетворень, реформ у правоохоронній сфері невідкладним завданням є розбудова громадянського суспільства та правової держави. Це передбачає, насамперед, створення нових інститутів і реформування існуючих органів влади, покликаних забезпечити інтереси людини, держави та суспільства.

Робота конференції була організована у рамках таких секцій:

  1. Соціально-правові та економічні проблеми розвитку держави: пріоритети та перспективи.
  2. Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративного процесу.
  3. Актуальні проблеми адміністративної діяльності Національної поліції України.
  4. Актуальні питання протидії наркозлочинності в Україні.
  5. Актуальні проблеми кримінального провадження та оперативно-розшукової діяльності.
  6. Актуальні проблеми кримінального права, кримінально-виконавчого права та кримінології.

Слід наголосити на тому, що, перебуваючи в процесі демократичного державотворення, Україна від самого свого постання як незалежної держави рішуче відмовилась від принципів, методів та засобів пережитого нею в ХХ столітті тоталітарного минулого, обравши шлях побудови державності на принципах гуманізму, демократії, захисту прав і свобод громадянина. Така стратегія і розуміння мети, засад та завдань органів охорони законності та правопорядку, визначає й перспективні положення подальшого розвитку української поліції.

За підсумками роботи науково-практичної інтернет-конференції прийнято рекомендації та буде опубліковано збірку тез, у якій будуть висвітлені результати наукових досліджень учасників заходу.

 

Перейти до вмісту