• Українська
  • English
×

Конференція трудового колективу ОДУВС

????????????????????????????????????dsc_023129 серпня 2017 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулася конференція трудового колективу за участю делегатів від науково-педагогічного, командно-адміністративного, навчально-допоміжного персоналу, курсантів та студентів університету.

Заслуховування планових питань конференції розпочалось зі звіту ректора університету доктора юридичних наук генерала поліції третього рангу Івана Катеринчука про підсумки діяльності у 2016/2017 навчальному році та завдання колективу на 2017/2018 навчальний рік.

За результатами було визначено пріоритетні напрями роботи у наступному навчальному році, основою яких стало підвищення якості освіти, її практичної спрямованості, моніторинг освітнього процесу, постійне оновлення його змісту та форм організації, удосконалення науково-методичного забезпечення; впровадження в освітній процес новітніх інноваційних технологій, позитивного зарубіжного досвіду підготовки фахівців, підвищення результативності проведення наукових досліджень, підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів відповідно до потреб практики; підвищення рівня проведення організаційних заходів з професійної орієнтації та добору кандидатів на навчання на основі прозорої системи з орієнтацією на компетенції та залучення найбільш інтелектуально розвинених й фізично підготовлених кандидатів; удосконалення психологічного супроводження навчального процесу та виховної роботи з персоналом, запровадження нових морально-етичних стандартів, що забезпечують високий рівень фаховості, духовності, професійності та відповідальності наукових та науково-педагогічних працівників; проведення рейтингового оцінювання якості роботи науково-педагогічних працівників; забезпечення економічної стабільності, пошук нових ефективних шляхів господарювання, удосконалення матеріально-технічної бази, інфраструктури та фінансово-господарської  діяльності.

dsc_0221Також, делегатами Конференції було схвалено???????????????????????????????????? проект Концепції розвитку Одеського державного університету внутрішніх справ на 2018-2019 роки та внесення змін до статуту Одеського державного університету внутрішніх справ, якими передбачено здійснення діяльності з професійної освіти та організації навчання в Одеському центрі первинної професійної підготовки “Академія поліції”.

Перейти до вмісту