• Українська
  • English
×

КОМЕНТАР КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Проблема протидії наркозлочинності є однією з найгостріших соціальних і правових проблем України на початку XXІ століття. За даними кримінальної статистики, питома вага наркозлочинів протягом останніх п’яти років коливається у межах 13,4−15,4% від загальної кількості злочинів. Лише у 2017 р. органами протидії наркозлочинності Національної поліції виявлено понад 28000 фактів незаконного обігу наркотиків (у 2016 – 22000). Задокументовано 4448 фактів збуту наркотичних засобів та психотропних речовин (у 2016 – 1907). Знешкоджено 588 наркопритонів (у 2016 – 449), 51 міжнародний канал надходження наркотиків (у 2016 – 5) та 113 нарколабораторій (у 2016 – 95). З незаконного обігу вилучено 3,6 т канабісу, 373,4 кг макової соломи, 11,3 кг опію, 16,8 кг амфетаміну, 3,2 кг метадону.

З метою наукового та навчально-методичного забезпечення якісної підготовки працівників підрозділів протидії наркозлочинності Національної поліції в Одеському державному університеті внутрішніх справ підготовлено нове друковане видання:

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення: коментар до Розділу XIII Кримінального кодексу України / С.В. Албул, А.М. Бабенко, О.А. Гритенко, В.Я. Конопельський, І.М. Чекмарьова; за заг. ред. д.ю.н., генерала поліції третього рангу І.П. Катеринчука. – Одеса: ОДУВС, 2018. – 124 с.

Підготовка працівників підрозділів з протидії наркозлочинності Національної поліції є одним з головних завдань закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання МВС України. Тому головною метою при розробці зазначеного коментаря було прагнення авторів у доступній формі викласти положення статей Кримінального кодексу України, які віднесені до категорії наркозлочинів, надати загальну кримінально-правову характеристику злочинів, кримінально-правовий аналіз складів злочинів. Коментар підготовлений на основі норм чинного Кримінального кодексу України з останніми змінами і доповненнями, з використанням інших нормативно-правових актів.

Роботу виконано відповідно до Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років, затвердженого наказом МВС від 16.03.2015 № 275, теми наукових досліджень Одеського державного університету внутрішніх справ – «Пріоритетні напрямки розвитку та реформування правоохоронних органів в умовах розгортання демократичних процесів у державі» (державний реєстраційний № 0116U006773).

Автори сподіваються, що матеріали будуть корисними для курсантів, студентів та викладачів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання МВС України, а також практичних працівників Національної поліції України.

Перейти до вмісту